fbpx
Društvo Srbija

U Srbiji uvedena doživotna robija za silovatelje dece, trudnica i nemoćnih

Poslanici skupštine Srbije usvojili su danas izmene Krivičnog zakonika kojim se ukida kazna zatvora od 30 do 40 godina i uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela.

Doživotna kazna je predviđena za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem, što je u skladu s predlogom Fondacije “Tijana Jurić” koji je podržalo oko 160.000 građana.

Doživotna kazna zatvora proširena je i na sva druga krivična dela za koja je prema važećem zakonu predviđena kazna od 30 do 40 godina.

Ta dela su ubistva predstavnika najviših državnih organa, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, terorizam…

Za ta dela predviđeno je da osuđenik na doživotni zatvor može uslovno da se otpusti nakon izdržanih 27 godina zatvora, što nije slučaj sa ubicama i slovateljima dece i trudnica i nemoćnih lica.

Predviđene su i strože kazne za povratnike učinilaca krivičnih dela.

Pooštravaju se kazne za zlostavljanje i mučenje, nasilje u porodici, poresku utaja, ubijanje i zlostavljanje životinja, sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, napad na službeno lice u trenutku vršenja službene radnje, učestvovanje u grupi koja sprečava službeno lice u vršenju službene radnje i nasilničko ponašanje na sportskim utakmicama.

Uvodi se i novo krivično delo – napad na advokate, što je u skladu sa predlogom Advokatske komore Srbije.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su i Zakon o sprečavanju korupcije kojim se proširuju nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije i njena nezavisnost i finansijska samostalnost. Agenciji se, novim zakonskim rešenjima daje mogućnost da u svakom trenutku može da ima uvid u račune funkcionera, koji, stupajući na dužnost, moraju da prijave svoje prihode i imovinu, kao i imovinu supružnka, dece, roditelja, braće i sestara.

Novim rešenjima Agencija će imati pravo na uvid u bankarske račune funkcionera, a za ostala lica i povezana lica, ako postoji sumnja, potrebna je njihova saglasnost. U slučaju da funkcioner nje prijavio stvarnu imovinu, podleže krivičnoj odgovornosti. Agencija će imati šira ovlašćenja, pa će tako moći da postupa po anonimnim prijavama, što pre nije bilo moguće.

izvor: danas.rs

Dodaj komentar