Politika

U četvrtak 9. sednica Skupštine grada Zaječara

U četvrtak 17. marta u sali ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u Zaječaru biće održana 9. sednica Skupštine grada Zaječara sa početkom od 10 časova.

Dnevni red sednice biće sledeći:

1. Pretres Predloga Odluke o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2022. godinu;
2. Pretres Predloga Odluke o otpisu potraživanja grada Zaječara prema akcionarskom društvu „Industrija obuće Beograd“ Beograd;
3. Pretres Predloga Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2021. godinu;
4. Pretres Predloga Odluke o pribavljanju idealnog dela objekta na kp.br. 9626/1 KO Zaječar, u Zaječaru, ul. Ljube Nešića br.39, u javnu svojinu Grada Zaječara, putem razmene neposrednom pogodbom;
5. Pretres Predloga Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Zaječar;
6. Pretres Predloga Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2022. godinu;
7. Pretres Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar;
8. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Plana i Programa poslovanja Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalno – stambenog preduzeća“ Zaječar“ Zaječar za period od 2022. -2026. godine;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalno – stambenog preduzeća“ Zaječar“ Zaječar za period od 2022.-2031. godine;
9. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2021. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2022. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar;
10. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru za 2021. godinu;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog Izveštaja za 2021. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru;
v) Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar za 2022. godinu;
11. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2021. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada za 2022. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
12. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2021. godine;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara za 2021. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2022. godinu Turističke organizacije grada Zaječara;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije grada Zaječara za 2022. godinu;
13. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2021. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja o utrošenim sredstvima, obavezama, potraživanju i rezultatima poslovanja za 2021. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada za 2022. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;
14. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na tekst Protokola o saradnji između opštine Bečej i Grada Zaječara;
15. Pretres Predloga Odluke o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Zaječara;
16. Pretres Predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost;
17. Pretres Predloga Odluke o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost grada Zaječara;
18. Odbornička pitanja.

Dodaj komentar