Društvo Timočka krajina

Saopštenje Zaštitnika građana povodom kontrole Zdravstvenog centra Negotin

Zaštitnik građana kontroliše rad Zdravstvenog centra Negotin, zbog neadekvatne zaštite zdravstvenih radnika.

Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi, a posle saznanja iz medija o neodgovarajućim uslovima rada i neadekvatno organizovanoj zaštiti zdravlja zaposlenih od virusa Кovid-19 u Dispanzeru za plućne bolesti, pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Zdravstvenog centra Negotin.

Zaštitnik građana od uprave ovog Zdravstvenog centra traži da ga u roku od 15 dana obavesti o svim okolnostima koje se odnose na konkretan slučaj, a posebno o tačnosti navoda da rendgen tehničari u dispanzeru rade bez ikakve pomoći drugih zdravstvenih radnika i da svake sedmice ostaju sami na svom radnom mestu od petka u 14 sati do ponedeljka u 7.30 sati.

Zaštitnik građana traži i da ga uprava Zdravstvenog centra obavesti da li su tačni navodi da zaštitna oprema koju rendgen tehničari koriste nije na odgovarajući način izdvojena i zaštićena od mogućnosti da bude kontaminirana virusom Кovid-19 i da nisu obezbeđene dovoljne količine alkohola za dezinfekciju.

Od nadležnih u Zdravstvenom centru Zaštitnik građana traži i odgovor da li su tačni navodi da nije organizovano redovno iznošenje medicinskog i drugog otpada iz Dispanzera za plućne bolesti.

Dodaj komentar