Zabava

Retki poremećaji za vreme spavanja

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Spavanje, ne samo da je neophodno, ono za mnoge od nas predstavlja pravo uživanje. Verujemo da je pravim spavalicama teško i da zamisle da postoje ljudi kojima odlazak na spavanje predstavlja moru, često i rizik od gubitka života. Pogledajte listu neobičnih poremećaja spavanja, koji su zaista retki, ali i veoma opasni.

Noćne more

fredi kruger

Noćne more su bez sumnje najpoznatiji oblik poremećaja spavanja. Karakteriše ih izuzetno specifično stanje straha. Iz koga čovek ne može izaći i koje je praćeno nesvesnim reakcijama, najčešće vikanjem ili vrištanjem u snu. Ljudi koji imaju ovaj problem, u toku noći, bez svesti o bilo čemu, vrate se normalnom snu. Ovakva stanja su potencjalno smrtno opasna za osobu koja preživljava noćnu moru, jer usred ogromnog straha i stresa, može doći do prestanka rada srca ili samopovređivanja. Takođe, s obzirom da osoba često ima san u kome se bori protiv nekoga, može doći do povređivanja druge osobe u okruženju.
Bruksizam
Ovo je poremećaj preteranog stiskanja zuba, a javlja se noću, za vreme sna. Ovaj poremećaj je rezultat emocionalnog stresa ili straha, veoma često i velikog premora. Bruksizam je ozbiljan problem jer dovodi do oštećenja zuba i vilice, ponekad i do preloma zuba. Osobe koje imaju ovaj problem, trebaju veoma

često pomoć psihologa ili psihijatra, a gotovo uvek pomoć stomatologa, kako bi nadoknadili oštećenja zubne krunice ili prelom zuba.

  • Nesanica

Pored „obične“ nesanice koja je rezultat naše zabrinutosti ili prevelikog uzbuđenja, postoji i nesanica koja kod obolelog može trajati 24 časa. Naime, ljudi koji boluju od ovakvog poremećaja, ostaju budni čitav dan, a zatim, spavaju 24 časa. Ovaj veoma radak i krajnje neobičan poremećaj javlja se isklučivo kod slepih osoba.

021015-nesanica

  • Apneja

Apneja je kratkotrajni prekid spoljašnjeg disanja ili kratkotrajni potpuni prekidi disanja u trjanju od tri do deset sekundi tokom spavanja. Ovaj poremećaj dovodi do usporavanja rada srca, plavetnila ili bledila kože, kao i do pada krvnog pritiska. Apneja se može javiti kod svakoga, povremeno usled velikog premora ili nakon pijanstva. Samo u retkim slučajevima, kada se apneja javlja više od pet puta u jednom satu tokom spavanja, govorimo o bolesti.Kod ljudi koji hrču, ovaj poremećaj je češći.

  • Sindrom Uspavane lepotice

Ovaj sindrom se zove Klajn Levinov sindrom, ali je kolokvijalno poznatiji po nazivu sindrom Uspavane lepotice. Ovo je veoma redak poremećaj koji karakteriše stanje u kome čovek može neprekidno spavati i do 20 sati dnevno. Među lekarima još uvek nema usaglašenih stavova oko razloga za pojavu ovog poremećaja. Dok jedni smatraju da je najverovatniji razlog pojave ovog sindroma neka vrsta naslednog faktora, drugi tvrde da je u pitanju autoimuna bolest. Kao što nema usaglašenog stava o poreklu i razlozima za poremećaj, tako ne postoji ni jasno definisana terapija kojom bi se ovaj poremećaj lečio.

  • Pričanje u snu

Svakom se desilo bar jednom, zar ne? Pod stresom, velikim uzbuđenjem, u specifičnim emotivnim situacijama, pričanje u snu spada u uobičajene neželjene manifestacije emotivnog stresa ili premora. Ipak, postoje ljudi kod kojih je ovo sastavni deo spavanja. Ovaj poremećaj se najčešće javlja u REM fazi sna, veoma je glasan, a oboleli nije svestan svog „ponašanja“. Pravog leka za ovaj poremećaj, nema.

 

 

Dodaj komentar