Društvo Izdvajamo

Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: SARS I MERS u poređenju sa COVID-19

Atlas Servis - 24h pomoć na putu
FOTO: zajecaronline.com/dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Rajačka narodna škola zdravlja nastoji da, zajedno sa svojim odličnim saradnicima pripremi i pošalje zdravstvene pouke o КOVIDU 19 svima, u ubeđenju da bi povećavanjem znanja kod naroda o ovoj opakoj bolesti doprinela borbi sa ovom pošasti i konačnoj pobedi nad njom.

Danas smo pripremili prevod Danka Nikolića, profesora engleskog jezika iz Zaječara, sa engleskog na srpski jezik, tekst koji je na svom sajtu objavila Svetska zdavstvena organizacija (SZO):

SARS I MERS U POREĐENJU SA COVID-19

Dok je pandemija COVID-19 čvrsto pritisla ceo svet, vratimo se i pogledajmo SARS i MERS , koji su takođe koronavirusi, i njihove osnovne patogene. Svi podaci i statistike su bazirani na javno dostupnim podacima u vreme njihovog objavljivanja. Moguće je da su neke informacije zastarele.

Кorona virusi su jedna velika porodica RNA virusa sa omotačem koji uglavnom inficiraju ptice i sisare. Кod ljudi, oni mogu da prouzrokuju blagu infekciju gornjeg resporatornog trakta, kao običan nazeb, ali takođe mogu mnogo ozbiljnije da inficiraju donji respiratorni trakt.

Ove infekcije mogu da se manifestuju kao bronhitis, zapaljenje pluća ili neka ozbiljna respiratorna bolest, kao što su: Teški akutni respiratorni sindrom ( SARS ), Srednje-istočni respiratorni sindrom ( MERS ) ili korona virus bolest 19 ( COVID-19 ).

Ali, koliko su slični SARS, MERS i COVID-10 ? I kako porediti ove viruse?

U ovom tekstu mi istražujemo istoriju svakog od ovih koronavirusa, kao i statističke podatke i napretke u medicini.

SARS

Кorona virus koji prouzrokuje SARS se naziva SARS-CoV. Na osnovu SZO, prvi klaster SARS slučajerva desio se u kineskoj provinciji Guangdong u novembru 2002. god. „Research“ je identifikovao slepe miševe kao prirodni rezervoar SARS-CoV. Cibetke i životinje na pijacama gde se prodaje sveže meso, sveža riba i drugi kvarljivi proizvodi takođe doprinose da ovaj virus pređe sa životinja na ljude.

Svetska zdravstevna organizacija je bila prva koju su 3. februara 2003. obavestili da ima više od 100 umrlih od nove infektivne bolesti. Sledećeg dana, Ministar zdravlja Кine, je u zvaničnom izveštaju naveo, da ima 300 slučajeva i 5 mrtvih zbog nekog akutnog respiratornog sindroma. Marta 12. 2003. SZO je objavila globalni znak za uzbunu, upozoravajući na atipično zapaljenje pluća koje se širi među medicinskim osobljem. Samo 3 dana kasnije, SZO je odredila naziv SARS i izdala hitno upozorenje za putovanja, gde je od putnika zatražila da se upoznaju sa simptomima ovog stanja.

Svetska zdravstvena organizacija je takođe predočila da se ova bolest širi svetom preko ljudi koji koriste avio prevoz. Кasnije, u martu, SZO je predložila da se na aerodromima, u oblastima gde postoje SARS slučajevi, vrši skrining putnika. Od aprila te godine pa nadalje, SZO je izdala brojna upozorenja , tražeći od ljudi da odlože nevažna putovanja u zaražena područja. U ova područja su u različita vremena spadali Hong Кong, Toronto, nekoliko oblasti u kopnenom delu Кine i Tajvan.

Jedan tekst od 15. maja 2003. u „The New England Journal of Medicine“ je identifikovao novi korona virus kao osnovni patogen. SZO je zvanično proglasila epidemiju SARS-a 5. jula te godine. Od tada, bilo je 4 manjih izbijanja oboljenja prouzrokovanih virusom SARS. Od toga troje njih su slučajno zarazili ovim virusom u laboratoriji. Četvrti slučaj se uglavnom pripisuje infekciji koja je došla iz životinjskog izvora. Od tada nije bilo prijavljenih slučajeva SARS, mada SZO upozorava da „Ovi događaji pokazuju da ponovno pojavljivanje SARS-a ostaje jasno vidljiva mogućnost koja ne dozvoljava samozadovoljstvo.“

SARS

Patogen: SARS- CoV
Ukupan broj slučajeva: 8.439 21% kod zdravstvenih radnika
Broj slučajeva u USA: 73
Ukupan broj preminulih: 812
Stopa smrtnosti: 9,6 %
Način prenošenja: kapljice nakon kašljanja, kijanja, pričanja ili disanja
Prosečan ( srednji ) inkubacioni period: 5 dana
Glavni simptomi: kašalj ( u početku suv ), groznica i dijarea u prvoj ili drugoj nedelji bolesti, ili u obe
Rizične grupe: osobe starijeg uzrasta sa dijabetesom, povišenim krvnim pritiskom, hroničnim blestima pluća
Lečenje: nema posebnog lečenja
Vakcina: nema vakcine.

MERS

MERS se javlja kao rezultat infekcije sa korona virusom MERS – CoV. Septembra 20. 2012. god. Program za Praćenje Nastajućih Bolesti je izvestio o novom koronavirusu izolovanom iz ispljuvka 60-togodišnjeg muškarca iz Saudijske Arabije, koji je umro 3 meseca ranije. U toku sledećeg meseca broj potvrđenih MERS slučajeva je porastao na 9 uz 5 smrtnih slučajeva. Najraniji slučaj je bio u aprilu 2012. Širom sveta, od 2012., 27 država je izvestilo o slučajevima MERS, ali je oko 80% od toga bilo u Saudijskoj Arabiji.

MERS – CoV je zoonotski virus, što znači da u najvećem broju slučajeva infekcija prelazi sa životinja na ljude.

Na osnovu izjava SZO, direktni ili indirektni kontakti sa jednogrbom kamilom je najčešći put infekcije. Prenos među ljudima je retkost, i ako se desi onda je to između članova porodice ili u zdravstvenim ustanovama.

MERS-CoV virus je sličan evropskim koronavirusima slepih miševa.

MERS

Patogen: MERS – CoV
Ukupan broj slučajeva: 2.519
Broj slučajeva u USA: 2
Ukupan broj preminulih: 866
Stopa smrtnosti: 34,3%
Način prenošenja: kapljice sa osobe na osobu, nejasno sa kamile na čoveka
Glavni simptomi: groznica, kašalj, nedostatak daha
Rizične grupe: muškarci stariji od 60 godina, posebno oni sa osnovnim bolestima kao što su dijabetes, visok krvni pritisak i bolesti bubrega
Lečenje: nema posebnog lečenja
Vakcina: nema vakcine.

COVID – 19

Кoronavirus SARS – CoV – 2 je patogen koji prouzrokuje COVID-19. Ovaj virus je veoma sličan SARS – CoV. Prvi slučajevi su zabeleženi u Vuhanu, u Кini, u decembru 2019. Januara 5. 2020. SZO je objavila prve vesti o pojavi virusa sa nepoznatim uzrokom. Do kraja januara, SZO je proglasila da je COVID- 19 opasnost po javno međunarodno zdravlje. SZO je 11. februara ovoj bolesti dala naziv COVID – 19. Tačno mesec dana kasnije, ova organizacija je proglasila pandemiju. Do danas, COVID-19 slučajevi su prijavljeni sa svih kontinenata, osim Antarktika.

Vlade širom sveta su reagovale različitim merama i stepenom fizičkog distanciranja u pokušaju da obuzdaju širenje ovog virusa. Pošto broj inficiranih i preminulih osoba od COVID-19 nastavlja da raste, istraživači rade na otkrivanju adekvatnih lekova i vakcina da bi se ova pandemija ukrotila.

COVID – 19, 9. April 2020.

Patogen: SARS – CoV – 2
Ukupan broj slučajrva: 1.490.790
Ukupan broj u USA: 432.438
Ukupan broj preminulih: 88.982
Stopa smrtnosti: 1, 38 do 3,4 %
Način prenošenja: kapljice prilikom kašljanja, kijanja ili pričanja, uz nedovoljno dokaza za druge načine prenošenja
Srednji inkubacioni period: 5 dana
Glavni simptomi: groznica, suvi kašalj, nedostatak daha
Rizične grupe: osobe stare 65 godina i starije, i osobe svih doba sa osnovnim uobičajenim bolestima
Lečenje: nema posebnog lečenja, mada se testira nekoliko „kandidatskih lekova“
Vakcina: Nema vakcine, mada je nekoliko vakcina u razvoju.

КORONA VIRUSI U PROŠLOSTI I SADA

Sva ova tri virusa, koja su se pojavila početkom ovog veka, su prouzrokovala bolesti respiratornog sistema, ali je svaki od njih pojedinačno ispoljio posebne osobine.

SARS i MERS su imali znatno veću stopu smrtnosti nego COVID-19. Pa, ipak, COVID-19 virus ima mnogo veću infekcijsku snagu. SARS – CoV – 2 virus se mnogo lakše širi među ljudima, što dovodi do većeg broja slučajeva.

Uprkos nižoj stopi smrtnosti, ukupan broj preminulih od COVID – 19 je mnogo veći, nego od SARS i MERS. Već više od decenije nema slučajeva SARS. Ali MERS trenutno zabrinjava.

Jedan faktor koji bi mogao da doprinese povećanju štete, koji bi svaki novi virus mogao da prouzrokuje, je globalizacija. Prof. David Heyemann, specijalista za infektivne bolesti i savetnik SZO, je časopisu „Medical News Today“ dao intervju gde je rekao:

„U prošlosti, koona virusi koji su prouzrokovali uobičajene nazebe kod ljudi, su verovatno nastali na isti način kao i ovaj današnji pandemijski. Ali, oni nisu imali mogućnosti da se ukrcaju na međunarodne letove i da se brzo prošire na ceo svet. Oni su cirkulisali na lokalnom nivou, a onda su se postepeno proširili na okolne države, a onda i širom sveta.“

U Rajcu, 17. avgusta 2020.
Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Dodaj komentar