Društvo

RADE – A NE POSTOJE: Zašto Sportsko-poslovni centar „Timok“ ne odlazi pod stečaj?

“Sportsko poslovni centar Timok” DOO Zaječar kao dvodomno privredno društvo sa ograničenom odgovornošću formiraNO je Odlukom Skupštine Grada Zaječara, 12.10.2013. godine.

Pod upravom “Sportsko poslovnog centra Timok” DOO Zaječar nalazili su se brojni objekti: Hala sportova, Gradski bazen, Hipodrom i Popova plaža.

Osnivanjem novog javnog preduzeća JP „Održavanje“ briga o svim objektima preuzelo je novo preduzeće, a još 7. novembra prošle godine Gradski većnici su na zasedanju usvojili odluku o pokretanju stečajnog postupka nad preduzećem “Sportsko poslovni centar Timok” DOO Zaječar.

Razlog pokretanja stečajnog postupka bila su ukupna dugovanja pomenutog preduzeća koja su zaključno sa 31.10.2017. godine iznosila oko 21.000.000 dinara. (Više o tome pročitajte OVDE.)

Stečaj bi za tridesetak zaposlenih u ovom preduzeću označio kraj višemesečne agonije, međutim, ni do dana današnjeg stečaj zvanično nije pokrenut.

Iako još uvek nisu primili decembarsku platu zaposleni “Sportsko poslovni centar Timok” DOO Zaječar još uvek svakodnevno dolaze na posao, jer preduzeće nije ni u likvidaciji, ni pod stečajem, niti je formalno ugašeno.

Imajući u vidu da novoformirano preduzeće JP „Održavanje“ ima samo tri zaposlena: imenovanog vršioca dužnosti direktora i dva radnika preuzeta iz SPC „Timok“ doo, i to pravnika i knjigovođu, poslove iz nadležnosti novoformiranog preduzeća i dalje obavljaju radnici preduzeća “Sportsko poslovni centar Timok” DOO Zaječar, koji za to ne primaju nikakvu nadoknadu.

Radnici, među kojima ima i zaposlenih sa troje i više dece, kao i teško bolesnih lica, kojima je neophodna zdravstvena nega i lekovi, dovedeni su na rub egzistencije.

Nije mali broj ni radnika čija plata predstavlja jedni prihod u porodici, a kako nezvanično saznajemo, zbog nagomilanih dugovanja pojedinim radnicima je čak isključena i struja, pa zimske dane provode sa svojim porodicama u gotovo neljudskim uslovima.

Kako od naših izvora bliskih Gradskoj upravi i SPC „Timok“ saznajemo, direktor Ljubiša Šajnjanović u više navrata obraćao se Gradskoj upravi sa apelima za pomoć, ali na te apele do sada još niko nije odgovorio, pa ni na onaj koji je direktor uputio juče.

Neosporno je da je preduzeće u pravnoj formi „DOO“ nezakonito osnovano, kao i da ima milionske dugove nastale pod nerasvetljenim i najblaže rečeno sumnjivim okolnostima, međutim, humanitarna katastrofa u najavi bi hitno morala da se spreči, jer radnici za sve to su najmanje krivi.

Račun preduzeća već više od 450 dana je u blokadi, a kraj muka radnika se ne nazire.

U međuvremenu, iako sa samo troje zaposlenih, novoformirano preduzeće raspolaže imovinom koja mu je preneta na upravljanje, ne deleći sudbinu radnika dovedenih na rub egzistencije.

Foto: Tempo Radio / Printscreen

Apelujemo da se što pre razreši pitanje ove poluprivatne, nezakonito formirane firme, i da se radnicima omogući da žive život dostojan čoveka.

preuzeto: glas-zaječara.rs

Dodaj komentar