fbpx
Društvo Izdvajamo

PRIRUČNIK: Nakon upotrebe važno je pravilno skinuti i odložiti masku i rukavice

Da bi njeno nošenje imalo efekta, maska za lice mora pravilno da se postavi kako bi pokrila nos i usta!

Još je važnije nakon upotrebe masku pravilno skinuti i odložiti!

– Nakon upotrebe vrši se skidanje maske i to otpozadi bez dodirivanja prednjeg dela maske, prvo se odveže donja traka pa zatim gornja traka maske, kako bi ste oslobodili masku,

– Maska se skuplja na takav način da spoljni deo ostane unutar maske i ista se odlaže u PVC kesu a zatim tako upakovana se ubaci u kantu za otpatke,

– Nakon skidanja maske ruke se peru i dezinfikuju

VAŽNO!

– Kada se maska nakvasi ili navlaži, ista se menja novom čistom i suvom maskom!

– Maske su za jednokratnu upotrebu, nemojte je ponovo koristiti!

2. Rukavice se stavljaju na ruke nakon pranja i dezinfekcije ruku.

– U toku rada rukavice treba dezinfikovati ukoliko se često ne menjaju a pogotovo ako ista
osoba vrši promet hrane i POU i naplatu (uzima novac radi naplate),

– Obratiti pažnju kod skidanja rukavica i pridržavati se date šeme!

Odlaganje korišćenih rukavica se vrši u PVC kesu a zatim tako upakovane se ubacuju u kantu za otpatke.

VAŽNO JE PRIDRŽAVATI SE DATIH PROCEDURA I POSTUPAKA JER NA TAJ NAČIN ŠTITITE LIČNO ZDRAVLJE I ZDRAVLJE SUGRAĐANA!

Izvor: Zavod za javno zdravlje „TIMOK“ Zaječar

Dodaj komentar