Društvo

Poziv nacionalnim manjinama za upis u Poseban birački spisak

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je pripadnike i pripadnice nacionalnih manjina, koji ispunjavaju opšte uslove za sticanje biračkog prava u Srbiji, da se upišu u Poseban birački spisak i time steknu pravo da biraju i budu birani na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina, koji će biti održani na jesen, prenosi „Blic“.

Izbori će biti raspisani sredinom avgusta, a Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i njegove nedavno usvojene izmene i dopune precizno definišu čitavu proceduru, koja je ocenjena transparentnom i demokratičnom od strane svih zainteresovanih u ovom procesu, saopštilo je Ministarstvo.

Ističe se da su nacionalni saveti tela koja najefikasnije ostvaruju Ustavom garantovana manjinska prava na samoupravu u obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma.

Za upis u birački spisak neophodan je lični zahtev građana, što praktično znači da bez ličnog angažmana pripadnica i pripadnika nacionalnih manjina u čitavom procesu ta prava neće moći da budu ostvarena u punoj meri, napomnje se u saopštenju.

Birač se upisuje na posebnom obrascu koji, u pisanoj formi, podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta. Zahtev se podnosi prema mestu prebivalista ili mestu boravišta za interno raseljena lica.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podseća i da od broja upisanih u posebne biračke spiskove zavisi i da li će određeni nacionalni savet biti biran na neposrednim ili elektorskim izborima.

izvor: blic.rs

Dodaj komentar