Nasuprot skupom, dosta sporom i strogo formalnom parničnom postupku, postoji posredovanje ili medijacija kao dobrovoljan i poverljiv postupak koji uz pomoć treće, neutralne strane omogućava brzo i efikasno rešavanje spora.

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova, koji se u Srbiji primenjuje od 2015. godine, otvorio je mogućnost medijacije kao načina rešavanja sporova, ali njena primena među građanima Srbije još uvek nije zaživela, iako se time na brži, jeftiniji i efikasniji način mogu rešiti sukobi.

U prošloj godini je tek nešto više od 600 predmeta rešeno na ovaj način.

Osnovni sud u Zaječaru
Osnovni sud u Zaječaru

Iskustvo u praksi pokazuje da se građani još uvek češće odlučuju da svoje pravo ostvare pred sudom, iako je to u odnosu na medijaciju duži i skuplji put, objašnjava Olivera Nikodijević, diplomirani pravnik, medijator i pravni zastipnik Centra za mirno rešavanje sporova „Medium“ iz Zaječara.

Olivera Nikodijević, pravni zastipnik Centra za mirno rešavanje sporova „Medium“ iz Zaječara

“ Građani i privredni subjekti često nisu upoznati sa činjenicom da sporazum iz medijacije može da ima karakter izvršne isprave ako se overi kod javnog beležnika, pa tako dobija podjednaku pravnu snagu kao i sudska presuda.

U postupku medijacije, medijator nije taj koji odlučuje kao u sudskom postupku, ne donosi konačnu odluku, već strankama pomaže da saslušaju jedni druge i da sami donesu odluku kojom će obe strane biti zadovoljne.

Zakonom je za ovaj postupak predviđeno trajanje od 60 dana, ali se u praksi brže rešava.

Uz to su i troškovi medijacije svega 2 – 5 % u odnosu na ukupne troškove jednog prosečnog sudskog spora„, naglašava Nikodijević.

Zakon omogućava medijaciju u gotovo svim vrstama predmeta u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, objašnjava Olivera Nikodijević, dodajući da je sud uvek alternativa kojoj se može pribeći u slučaju da medijacija ne urodi plodom.

“ Šira primena medijacije trebalo bi da dovede i do smanjenja opterećenosti sudova“, naglašava Nikodijević.

A postupak medijacije može se pokrenuti u sledećim slučajevima:

  • pre pokretanja sudskog postupka;
  • nakon pokretanja sudskog postupka;
  • stranke se oslobađaju od plaćanja takse ukoliko se parnični postupak
    okonča do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu posredovanjem;
  • u toku postupka po žalbi, kao i u izvršnom postupku.

Posredovanje /medijacija je moguća u imovinsko-pravnim sporovima, privrednim, porodičnim, radnim, potrošačkim, u oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja, kao i u svim drugim građansko pravnim odnosima.

Pored brzine u rešavanju spora kao dodatna prednost ovog postupka je načelo poverljivosti i isključenja javnosti, što je razlog da se veliki broj trgovaca odaziva pozivu na medijaciju sa potrošačima u cilju očuvanja pozitivnog rejtinga na tržištu.

“ Treba više razgovarati sa građanima, pre svega privredom koja može imati mnogo koristi od ovakvog načina rešavanja ne samo sporova već različitih konflikata“, ističe Olivera Nikodijević.

U cilju promocije medijacije u Istočnoj Srbiji, u Zaječaru postoji Centar za mirno rešavanje sporova „Medijum“ u kome će vam stručno osoblje izaći u susret kako biste uštedeli vreme i novac i u što kraćem roku rešili spor, koji u supronom pred sudom možete voditi godinama.

Postavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here