Društvo Izdvajamo

Održana sednica Gradskog veća, većnici dali saglasnost za postupak likvidacije JP „Urbanizam i izgradnja“

gradska uprava

Juče je u sali Skupštine grada Zaječara održana 136. sednica Gradskog veća grada Zaječara. Većnici su dali saglasnost na Nacrt Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar.

Na sednici veća usvojen je i Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća “Zaječarparking“ Zaječar kao i Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća“Zaječarparking“ Zaječar.

Data je saglasnost na Nacrt Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Zaječarparking“ Zaječar i na Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju likvidacionog upravnika u postupku likvidacije nad Javnim preduzećem „Direkcija za izgradnju“ Zaječar.

Na Gradskom veću u Zaječaru usvojen je Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Timok-održavanje“ Zaječar za 2020.godinu.

Usvojeno je Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja “Zaječar“ za 2019.godinu, Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“, Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2020. godinu i Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020.godinu Narodnog muzeja „Zaječar“.

Većnici su dali saglasnost na Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru za 2019.godinu, kao i na Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019.godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru;

Usvojen je i Predlog Zaključka o povlačenju Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020. godinu i prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2020. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru utvrđen na 135. sednici Gradskog veća grada Zaječara od 27.05. 2020. godine kao i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020.godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru.

Gradski većnici su dali saglasnost i na Nacrt Rešenja o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima kao i na Predlog Zaključka o povlačenju Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod“ Zaječar na Elaborat o ceni za tehničku vodu utvrđen na 132. sednici Gradskog veća grada Zaječara od 13.03.2020. godine.

Konačnu reč daće odbornici Skupštine grada na sutrašnjoj sednici.

izvor: zajecar.info

1 komentar

  • ovo je moglo i telefonski…pa da podelite pare na nevidjeno..i vreme je da dovedes bosko nekog iz bora da nam pomegne..ili negotina..nisi odavno…

Dodaj komentar