Servisne informacije

JKP Higijena Zaječar omogućuje reprogram duga za održavanje grobnih mesta

Javno komunalno preduzeće „Higijena Zaječar“ obaveštava građane da mogu zaključiti sporazum o reprogramu duga za zakup i održavanje grobnih mesta.

„Obaveštavamo sve zakupce grobnih mesta da mogu da zaključe Sporazum o reprogramu duga na više rata za dugovanja po osnovu zakupa i održavanja grobnih mesta. Ujedno, pozivamo sve zakupce grobnih mesta na grobljima u Zaječaru koji su potpisali Sporazum o plaćanju dugovanja na rate,da nastave sa izmirenjem svojih obaveza prema iznosu i dinamici iz potpisanog Sporazuma-Reprograma.“

Dodaj komentar