Društvo Izdvajamo

Izbor đaka generacije u zaječarskoj Tehničkoj školi

Tehnička škola u Zaječaru raspisala je konkurs za izbor učenika generacije, na koji se mogu prijaviti svi učenici koji su tokom školovanja i na završnom maturskom ispitu imali odličan uspeh i primereno vladanje.

Oglas za izbor učenika generacije je , prema rečima direktora škole Gorana Stankovića raspisan Odlukom Nastavničkog veća u skladu sa Pravilnikom o izboru učenika generacije u Tehničkoj školi u Zaječaru. Prema njegovim rečima uslovi konkursa, kao i način rangiranja takođe su utvrđeni Pravilnikom.

„Rangiranje će se vršiti na osnovu opšteg uspeha tokom školovanja, uspeha na završnom maturskom ispitu, plasmana na takmičenjima iz pojedinih predmeta i sportskih disciplina, kao i učešća na konkursima, izložbama i sajmovima.

Mišljenje Nastavničkog veća škole i redovnost u pohađanju nastave takođe će se uzimati u obzir prilikom rangiranja“, kaže Stanković.

Prijava traje do petka, 31. maja do 14 sati, a obrazac prijave može se preuzeti u sekretarijatu škole, gde se kasnije i predaje.

Dodaj komentar