Društvo

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima – 18. oktobar

Foto: Canva

Na godišnjem nivou u Srbiji registruje se oko trideset žrtava trgovine ljudima. Ukoliko osoba prođe kroz takvu situaciju, neophodna joj je podrška, kao i pomoć pri povratku u normalan život, što je veoma dugotrajan proces. Osobama koje su preživele tako nešto, veoma važno pružiti i sigurnost, a upravo današnji dan podseća čitavu Evropu da ,,ne žmuri” pred ovakvim problelom.

Evropska Komisija je 2007. godine proglasila 18. oktobar za Dan borbe protiv trgovine ljudima, pa se od tada u svim zemljama Evrope organizuju aktivnosti na nacionalnom nivou kojim se želi skrenuti pažnja javnosti na zastupljenost trgovine ljudima.

Foto: Canva

Trgovina ljudima je problem koji se od vajkada ne da rešiti. Neodgovorenje na pozive, nestanci, šok, nesanica, nemir….GDE JE?

Opšte je poznato da je glavni motiv trafikinga upravo novac, bilo da je u pitanju seksualna eksploatacija, prinudni rad, prinudno prosjačenje, prinudno vršenje krivičnih dela, ilegalno usvojenje ili trgovina organima. Osobe nestaju, porodice bivaju neutešne, a ukoliko se izdignu iz čitave situacije, često nailaze na osuđivanje.

Kako je moguće osuđivati nekog ko je preživeo pakao? Koji je razlog izbegavanja žrtava? 

Često se dešava, da čak i kada se desi čin obljube, osobe nad kojima je načinjena šteta prikrivaju sami čin. Nekako, kao da je uvek kriva žrtva. Iz ovog razloga, mnogi ljudi koji se istrgnu iz ruku trafikinga često iz užasa utrče u novi užas.

Današnji dan poziva na humanost, borbu i prihvatanje!

Dodaj komentar