Politika

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu, o tome može da obavesti birački odbor od 19. juna

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu, a želi da glasa, o tome može da obavesti birački odbor od 19. juna, navodi se u obaveštenju Republičke izborne komisije preko radnog tela za grad Zaječar.

Odredbom člana 31. Stav. 1. Pravila o radu biračkih odbora na koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 21. jun 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 77/20), propisano je da birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice), a želi da glasa van biračkog mesta, o tome može da obavesti birački odbor.

Birački odbor može da obavesti počev od petka, 19. juna 2020. godine, a najkasnije do 11:00 časova na dan glasanja.

Navedeno obaveštavanje se pre dana glasanja vrši preko radnog tela, dok na dan glasanja birač može da birački odbor obavesti i neposredno.

Obaveštavanje se vrši lično, putem telefona ili uz pomoć nekog lica koje birač sam odabere.

Radno telo će u petak i subotu, 19. i 20.juna 2020. godine, primati obaveštenja birača u vremenu od 08:00 do 20:00 časova.

Telefoni za obaveštavanje:

019/444-600
019/444-660

Odlukom Predsednika Skupštine grada Zaječara, za 21. jun 2020. godine, raspisani su izbori za članove Saveta Mesne zajednice Vratarnica.

zajecar.info

Dodaj komentar