Društvo

Berba višnje u Zaječarskom okrugu u punom jeku

pixabay.com
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Berba višnje u Zaječarskom okrugu je u punom jeku, i mogu se izvući prvi zaključci o prinosu, kvalitetu i na kraju o prihodu voćara. Berba je obavljena po jako teškim uslovima, padavine su prekidale berbu u nekoliko navrata, smanjen je kvalitet plodova zbog toga sa izuzetno niskim sadržajem suvih materija u plodovima.

Ova godina je bila veoma specifična u pogledu padavina i temperatura-tako je početak godine imao malu količinu padavina, nakon toga je usledio period sa izuzetno visokim količinama padavina u periodu nalivanja plodova i to je prouzrokovalo da su plodovi dobre krupnoće ali sa malim sadržajem šećera. U vreme berbe imamo pojavu čestih padavina u vidu pljuskova koje su prouzrokovale prekidanje berbe u pojedinim delovima opštine, a koje su dovele do pucanja i kvarenja plodova na stablu i sporije nakupljanje suvih materija u plodovima. Svi ovi činioci su objedinjeni prouzrokavali drastično smanjenje kvaliteta plodova od kojih je veliki procenat završio kao druga klasa.

Proizvođači su razočarani cenom i kvalitetom ali to ne sme da utiče na dalju obradu i negu voćnjaka. Višnja sada ulazi u fazu diferenciranja cvetnih pupoljaka, tj sada kreće prva faza formiranja roda za narednu godinu. Ukoliko se sada ne odrade agrotehničke mere koje su bitne za ovaj proces, smanjiće se rod za narednu godinu, koja će možda biti bolja u odnosu na ovu po ceni, prinosu, uslovima itd. Pod ovim merama se prvenstveno misli na uklanjanje polomljenih grana u berbi, zatim obradi zemljišta u cilju kontrole korova i zatvaranja pukotina u zemljištu a zbog smanjenja gubitaka vode. Takođe u ovom periodu treba odraditi zaštitu protiv kukumicesa, grinja i žilogriza i uz to folijarnu prihranu višnje fosfornim đubrivima, a u zavisnosti od klimatskih uslova može se izvršiti i prihrana azotnim đubrivima. Sve ove mere su jako bitne ukoliko želimo da se naredne godine ostvari prinos i kvalitet koji će zadovoljiti kako proizvođače, tako i otkupljivače.

Piše: Mihajlo Žikić dipl. ing. voćarstva i vinogradarstva

Dodaj komentar