fbpx
PR tekstovi

Akreditovan novi studijski program na FMZ-u

Svi oni koji od ove školske godine budu odlučili da studiraju poslovnu informatiku na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, po završetku studija sa tom diplomom posao će bez problema moći da traže i u inostranstvu. To znači da je na pomenutom zaječarskom fakultetu – poslovna informatika, kao novi studijski program na osnovnim studijama akreditovan, a diploma važeća i priznata u svetu.

Profesor dr Dragan Mihajlović, dekan Fakulteta za menadžment u Zaječaru naveo je da nakon završenih osnovnih strukovnih studija poslovne informatike student stiče integrisana znanja iz informatike, ekonomije i menadžmenta.

Pored predmeta iz oblasti menadžmenta i ekonomije, poseban akcenat je na stručno-aplikativnim predmetima informatičke orijentacije, kaže Mihajlović.

Dragan Mihajlović

„Ovako integrisana znanja omogućavaju svršenim studentima obavljanje složenih poslova u svim poslovnim sistemima i javnom sektoru.

Pravo upisa na prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu, uz obavezu polaganja prijemnog ispita iz dva od ponuđena četiri predmeta: informatika, matematika, ekonomija i preduzetništvo“, rekao je Mihajlović.

Prema dekanovim rečima, na prvoj godini studija studenti su obavezi da polažu jedan, a na drugoj i trećoj godini po dva izborna predmeta.

“ Studenti su takođe u obavezi da tokom treće godine studija odrade projektni rad i obave stručnu praksu. Stručna praksa se obavlja u odgovarajućim preduzećima i institucijama“, kaže dekan FMZ-a.

U izvođenju teorijske i praktične nastave zastupljene su savremene nastavne metode, pri čemu se koristi savremena hardverska odnosno softverska oprema.

Prema Mihajlovićevim rečima efikasnost svih savremenih poslovnih sistema, od malih i srednjih preduzeća do multinacionalnih kompanija, zasniva se na informatičkim znanjima, odnosno kadrovima obrazovanim za njihovu primenu.

„Ovaj studijski program omogućava integraciju znanja i veština iz oblasti ekonomije, menadžmenta i biznisa, znanja i veštine u kreiranju, eksploataciji i unapređenju informatike i informacionih tehnologija. Njegovim uspešnim savladavanjem obezbeđuju se neophodna stručna znanja i poslovne veštine za sticanje stručnog naziva strukovni poslovni informatičar“, objasnio je Mihajlović.

Ovaj studijski program u potpunosti prati savremene svetske tokove u oblasti poslovne informatike i usaglašen je sa Bolonjskim procesom.

Nakon ovog programa, student stiče brojne potrebne kompetencije.

Ciljevi strukovnog studijskog programa poslovne informatike teže da isprate aktuelne trendove u privredi, uslužnim delatnostima, finansijskom i javnom sektoru (zdravstvo, javna uprava i sl.).

Po završetku studijski program osnovnih strukovnih studija poslovne informatike studenti mogu obavljati sledeće profesije:

– rukovodilac digitalizacije poslova (CDO-chief digital officer);

– rukovodilac poslovnih procesa u organizaciji (CPO -chief process officer);

– konsultant u području poslovne informatike;

-konsultant za uvođenje poslovnih softverskih rešenja;

– sistem analitičar;

– analitičar i administrator poslovnih procesa;

– projektant i administrator baza podataka;

– projektant i administrator računarskih mreža;

– programer, dizajner – razvoj poslovnih, internet orjentisanih, aplikacija i softvera;

– rukovodilac sektora za elektronsko bankarstvo;

– rukovodilac sektora zdravstveno informacionih sistema;

– rukovodilac sektora elektronske trgovine;

– istraživač i analitičar podataka;

– preduzetnik u području digitalne transformacije i primene informacionih tehnologija u poslovanju.

Osnovne strukovne studije poslovne informatike traju tri godine i obuhvataju ukupno 180 ESPB bodova, odnosno 60 ESPB bodova na svakoj godini studija.

6 komentara

 • I tako je najgori učenik i ponavljač postao dekan i počeo da deli savete o stručno-aplikativnim predmetima informatičke orijentacije koji se kobajagi izučavaju na šumskom fakultetu.

  • Direktori srednjih škola u Zaječaru za šaku dolara dovlače decu na „šumski“ fakultet. Zar to nije korupcija u najnižem obliku, po nalogu lokalnih političara . Šta rade tamo gore nastavnici iz Medicinske škole i zašto ne vode decu na prave fakultete npr. na Medicinski Fakultet u Bgd,Niš, itd ??’

  • Prodaja šarene laže za mlade: # bolje nego na Stanfordu
   – rukovodilac digitalizacije poslova (CDO-chief digital officer);
   – rukovodilac poslovnih procesa u organizaciji (CPO -chief process officer);
   – konsultant u području poslovne informatike;
   -konsultant za uvođenje poslovnih softverskih rešenja;
   – sistem analitičar;
   – analitičar i administrator poslovnih procesa;
   – projektant i administrator baza podataka;
   – projektant i administrator računarskih mreža;
   – programer, dizajner – razvoj poslovnih, internet orjentisanih, aplikacija i softvera;
   – rukovodilac sektora za elektronsko bankarstvo;
   – rukovodilac sektora zdravstveno informacionih sistema;
   – rukovodilac sektora elektronske trgovine;
   – istraživač i analitičar podataka;
   – preduzetnik u području digitalne transformacije i primene informacionih tehnologija u poslovanju.

 • Sledeći nastavni program je astroturizam i putovanje na Mars za dvoje . Uplate se već primaju a polazak kada bude bio.

Dodaj komentar