Šumarska i lovna inspekcija na području Zaječarkog okruga u prošloj godini je izvršila ukupno 257 kontrola, izdala 10 rešenja i to najviše za pošumljavanje požarišta i podnela 161 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Najviše prekšajnih postupaka pokrenuto je za seču šuma bez prethodno izvršene doznake stabala za seču i bespravan promet drveta, pokazuje godišnji izveštaj te inspekcije.

Kako se u izveštaju navodi, privremeno je oduzeto 1.406,3 m3 drveta, a trajno više od 568 kubnih metara drva.

Takođe, podneta je prijava za jedan privredni prestup za pravna lica i 3 krivične prijave za pustošenje šuma.

U toku 2018. godine rešeno je 97 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, u ukupnom iznosu od 931.000 dinara, dok je 26 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka obustavljeno.

U oblasti Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća izvršene su 53 kontrole, i izdato 44 uverenja o poreklu šumskog sadnog materijala.

U oblasti Zakona o divljači i lovstvu, izvršeno je 16 kontrola, a u oblasti Zakona o zaštiti bilja od biljnih bolesti i štetočina ukupno 10 kontrola.

„Saradnja sa drugim inspekcijskim organima je dobra, kao i sa drugim državnim organima“, navodi se u izveštaju.

Postavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here