Društvo

„Zasad za budućnost“

jabuke
foto: radiomagnum.rs

Delta Holding i Delta Fondacija, u saradnji sa Trag fondacijom, raspisuju novi konkurs za podršku razvoju poljoprivrede u Srbiji kroz projekat „Zasad za budućnost“.

Ukupno 1,8 miliona dinara biće donirano socijalnim preduzećima, putem javnog konkursa koji će biti otvoren od 23. novembra do 18. decembra 2015. godine. Vrednost pojedinačnih grantova je od 240 hiljada do 1.800.000 dinara.

U četvrtak 26. novembra u prostorijama Omladinskog centra Zaječar biće održana tribina pod nazivom „Zasad za budućnost“. Na tribini će biti predstavljen projekat podrške primarnoj i sekundarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, pravnim licima i udruženjima koja posluju po principu socijalnih preduzeća. Zainteresovani će moći da se, preko javnog konkursa, prijave za pomoć u visini do 1,8 miliona dinara ili 15 hiljada evra, kako bi unapredili poljoprivrednu delatnost u oblasti povrtarstva, voćarstva ili uzgoja svinja. Na ovaj način, zainteresovani mogu pomoći rast proizvodnje ali i da smanje socijalnu isključenost i nivo siromaštva u društvu.

Delta Holding i Delta Fondacija, u saradnji sa Trag fondacijom, raspisuju novi konkurs za podršku razvoju poljoprivrede u Srbiji kroz projekat „Zasad za budućnost“. Ukupno 1,8 miliona dinara biće donirano socijalnim preduzećima, putem javnog konkursa koji će biti otvoren od 23. novembra do 18. decembra.
Potencijalni aplikanti treba da budu socijalna preduzeća bez obzira na vrstu registracije (udruženja gradjana, zadruge i fondacije) registrovani na teritoriji Republike Srbije uz godinu dana iskustva u oblasti poljoprivrede.
Projekti sa kojima se potencijalni aplikanti prijavljuju treba da budu usmereni na unapredjenje primarne ili sekundarne poljoprivredne proizvodnje u tri poljoprivredne oblasti: povrtarstvo, uzgoj svinja i voćarstvo. Primarna proitvodnja podrazumeva uzgoj svinja kao i voća i povrća na otvorenim poljima ili u plastenicima-staklenicima i obavezni plasman polkoprivrednih proizvoda cradi sticanja prihoda ili profita koji će biti usmereni na rešavanje nekog od socijalnih problema lokalne društvene zajednice. Pored primarne poljoprivredne proizvodnje aplikanti se mogu javiti sa idejama za pokretanje ili unapredjenje sekundarne poljoprivredne proizvodnje (kao proizvodnja ajvara, voćnih sokova, proizvodnja i plasman finalnih proizvoda od voća i povrća i drugo).
Vrednost pojedinačnih grantova je od 240 hiljada do 1.800.000 dinara. Projekti koji konkurišu treba da budu usmereni na razvoj poljoprivrede kroz uzgoj svinja, voćarstvo i povrtarstvo u primarnoj i sekundarnoj proizvodnji.
Rok za podnošenje projektnih ideja je 18. decembar do 16 sati.

Izvor: radiomagnum.rs

Dodaj komentar