Društvo

Zaječarski Gimnazijalci učesnici Međunarodne konferencije

FOTO: gimza.edu.rs

Učenici Gimnazije Mateja Vrška, Anđela Stojanović i Anđela Bešir predstavili su svoj rad pod nazivom „Ispitivanje mišljenja učenika o uticaju profesora na kvalitet časova i njihovo školsko postignuće“ na 3. Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji koja je održana u Kruševcu.

Tema konferencije bila je „Darovitost – potreba 21. veka“ u organizaciji MENSE. Zaječarski Gimnazijalci bili su u pratnji nastavnika Mladena Šljivovića, koji je održao radionicu „Tvoj predmet meni znači“.

FOTO: gimza.edu.rs

Cilj istraživanja bilo je ispitivanje mišljenja učenika gimnazije u Zaječaru o uticaju pojedinih odlika nastavnika na kvalitet časa i na učeničko školovanje i postignuća, kao i koje su to osobine koje učenici smatraju poželjnim za nastavnika.

„Za polaznu hipotezu uzeto je da učenici smatraju da na njihovu motivaciju za rad i školski uspeh utiču osobine nastavnika poput sposobnosti da stvori dobar odnos sa učenicima, održi kvalitetno predavanja i stvori adekvatnu atmosferu tokom časa.

Cilj ovogodišnje konferencije je razmatranje teorijskih saznanja o darovitosti, kreativnosti, inovativnosti i talentima nastavnika i njihovoj praktičnoj primeni u radu sa darovitima“, kažu u zaječarskoj Gimnaziji.

U istraživanju je učestvovalo 64 đaka zaječarske Gimnazije (po 16 ispitanika iz svake godine i po 32 učenika za oba pola).

FOTO: gimza.edu.rs

Sprovedenim istraživanjem je, kažu u zaječarskoj Gimnaziji, potvrđena polazna hipoteza da pojedine osobine, poput sposobnosti nastavnika da stvori dobar odnos sa učenicima zaista utiče motivišuće na učenike, ali i pomaže nastavnicima da se i sami dalje usavrše.

Dodaj komentar