fbpx
BuyBitcoinswithDebitCard
Društvo

ZAJEČARSKA INICIJATIVA: Istraživanje “Vitalni znaci” za 2017/18. godinu se privodi kraju

Zaječarska inicijativa je početkom 2018. godine, u saradnji sa Fondacijom Iskorak i Međunarodnim centrom Olof Palme, pokrenula istraživanje o kvalitetu života građana na teritoriji Grada Zaječara, pod nazivom “Vitalni znaci”.

Istraživanje se temelji na multidisciplinarnom pristupu. S jedne strane ono uključuje lokalne eksperte iz svih oblasti koje se istražuju, koji pomažu u izboru i prikupljanju statističkih podataka koji daju realnu sliku o kvalitetu života u Zaječaru, dok se s druge strane, ispituju i mišljenja i stavovi javnosti, što daje lični pečat istraživanju. Način na koji ljudi doživljavaju zajednicu u kojoj žive i kako se u njoj osećaju je jednako važno kao i statistika.

Istraživanje stavova građana, urađeno na reprezentativnom uzorku, dalo je mnoge očekivane rezultate, ali neki podaci predstavljaju i malo iznenađenje. Građani i građanke Zaječara su od ukupno 13 kategorija koje su obuhvatili Vitalni znaci, najbolje ocenili “Bezbednost u zajednici”, kojoj su dail prosečnu ocenu od 3,82 na skali od 1 do 5. Jedino starosna populacija od 15 do 19 godina, daje ovoj kategoriji nešto nižu ocenu (3), ističući nasilje na javnim mestima, kao najveći bezbedonosni rizik sa kojim se mladi suočavaju. Građani su, takođe, nešto bolje ocenili i mogućnosti za rekreativne aktivnosti u gradu (3,79) i dostupnost sadžaja iz oblasti kulture i umetnosti (3,16)

Gotovo polovina ispitanika (njih 49,49%) se slaže da je nezapolsenost najveći problem sa kojima se građani suočavaju u Zaječaru, dok kategoriju “Mogućnosti za zapošljavanje” ocenjuju prosečnom ocenom od 1,55 na skali od 1 do 5. Građani veoma loše stanje zapažaju i kada je reč o demografskim prilikama, odnosno prirodnom priraštaju i odlasku iz Zaječara (prosečna ocena od 1,69), lokalnoj ekonomiji (prosečna ocena od 1,93), socijalnoj zaštiti i siromaštvu (2,04) i ostvarivanju prava na zdravlje (2,07).

Svoje zadovoljstvo kvalitetom života u Zaječaru, građani i građanke su ocenili poražavajućom ocenom od 2,45 (prosečna ocena na skali od 1 do 5), a kao stvari koje najviše vole u vezi sa svojim životom u gradu uglavnom navode postojanje prirodnih resursa (jezera, reke, planine, priroda) – 39,29 %, odgovarajuću veličinu grada – 19,90%, bezbednost – 11,73% i mogućnosti za rekreaciju – 10,71%.

Ipak, ono što treba najviše da zabrine sve Zaječarce i Zaječarke je veliki procenat ispitanika koji izražava slabu pripadnost zajednici – njih čak 60%. Osećaj pripadnosti i identifikacija sa zajednicom je veoma važan elemenat ukupno socijalnog kapitala i predstavlja preduslov da se njeni članovi angažuju u vezi sa razvojem zajednice.

Građanima će uskoro biti dostupan celokupan izveštaj o Vitalnim znacima, koji bi kroz analizu stavova građana i statističkih podataka, trebalo da da punu sliku o vitalnosti zaječarske zajednice.

“Vitalni znaci” je međunarodno prihvaćena metodologija dubinskog istraživanja jedne zajednice koja se danas sprovodi širom Evrope i sveta, a koju je osmislila i prvi put primenila Fondacija Toronto zajednice iz Kanade.

Dodaj komentar