Društvo

Milion dinara više iz budžeta grada za finansiranje projekata koje realizuju udruženja

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Gradsko veće grada Zaječara na 95. sednici održanoj u četvrta, 13. juna donela je Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta grada Zaječara za 2019. godinu za finansiranje projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja. Ove godine iz gradske kase biće izdvojeno maksimalno 22, 5 miliona dinara.

Novac će biti raspoređen po sledećim kriterijumima:

Prema rečima Gradskog većnika za kulturu Vujadina Miloševića Odlukom je predviđeno da je najmanji iznos koji po projektu može biti dodeljen 50.000 dinara, a najveći iznos po jednom projektu, odnosno programu 22,5 miliona dinara.

“ Zbog izmena Zakona o udruženjima građanama, u februaru ove godine promenili smo i našu odluku i pravilnik po kom dodeljujemo i sufinansiramo projekte. Proširili oblasti koje ćemo da sufinansiramo i sada ih ima 14, a i suma je povećana za 1.000.000,00 dinara u odnosu na prošlu godinu“, istakao je Milošević.

Prema uslovima konkursa projekat za koji udruženja budu konkurisala može trajati najmanje tri meseca, a najduže godinu dana i mora biti realizovan do isteka 2019. godine.

Komisija će ocenjivati prijave pristigle u skladu sa uslovima konkursa prema kriterijumima propisanim Odlukom.

Javni konkurs traje 15 dana, a rok za donošenje odluke o izboru projekata je najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na javni konkurs

Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli grada Zaječara i na portalu e-uprave.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja koje su registrovana na teritoriji grada odnosno druge opština ili grada republike Srbije, s tim za da projektne aktivnosti realizuju na teritoriji Zaječara.

Dodaj komentar