Društvo

Za izmenu Prostornog plana Grad Zaječar izdvaja 14 miliona dinara

Atlas Servis - 24h pomoć na putu
gradska uprava

Grad Zaječar raspisao je javnu nabavku za izmene Prostornog plana teritorije Grada Zaječara. Vrednost javne nabavke procenjena je na 14 miliona dinara.

Šta je Prostorni plan:

Prostorni plan opštine je dokument prostornog planiranja na nivou jedinice lokalne samouprave. Za gradske opštine se ne rade posebni prostorni planovi, nego se radi prostorni plan za teritoriju grada. Ovim planom se određuju: namena površina, pravila za razvoj i uređenje mreža naselja, prostorni razvoj i razmeštaj javnih službi, razmeštaj i korišćenje infrastrukturnih sistema, pravila korišćenja i zaštite prirodne i kulturne baštine, zaštita od elemntarnih nepogoda i usmerava se razvoj i razmeštaj privrednih delatnosti. Prostorni plan opštine treba da bude usklađen sa prostornim planovima višeg reda (prostorni plan republike ili entiteta, regionalni prostorni plan, prostorni plan područja posebne namene). On sadrži mere i instrumente za neposrednu primenu pravila uređenja i korišćenja prostora u planovima nižeg reda (urbanistički planovi) kao i pravila za uređenje prostora koji u urbanističkim planovima nije obuhvaćen.

Najprostije rečeno, prostorno planiranje se bavi organizacijom, uređenjem i opremanjem nekog prostora kako bi stanovnici tog prostora kvalitetnije živeli.

Rok za podnošenje ponuda ili prijava za ovaj posao je 5. decembar do 12 časova, a procenjena vrednos je 14 miliona dinara.

Dodaj komentar