fbpx
Politika

Za 3. april zakazana 14. sednica Skupštine grada: Na dnevnom redu – prvi dopunski budžet za ovu godinu!

Sednica Skupštine grada Zaječara, 14. po redu, biće održana sutra, 3. aprila. Pred odbornicima će se naći Odluka o izmenama Statuta grada Zaječara, Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije banjsko– turističkog kompleksa „Nikoličevo“, izmena Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara, kao i Odluka o prvom dopunskim budžetu grada Zaječara za 2018. godinu sa izmenom Kadrovskog plana za ovu godinu.

Na dnevnom redu su i Odluka o okončanju postupka likvidacije nad Agencijom za ruralni razvoj Grljan u likvidaciji, Odluka o dopuni i izmeni Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Društvom sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar Zaječar“ u Zaječaru u likvidaciji, Odluka o usvajanju Početnog pikvidacionog izveštaja Pozorišta Timočke Krajine“Zoran Radmilović“ Zaječar u likvidaciji, kao i Odluka o usvajanju Početnog pikvidacionog izveštaja Ustanove Centar za kulturu i turizam “CEKIT“ u Zaječaru u likvidaciji.

Odbornici će između ostalog, razmatrati i Odluku o otpisu i konverziji potraživanja grada Zaječara prema Građevinskom preduzeću „Mostogradnja“ Akcionarsko društvo Beograd, Odluku o izmenama Odluke o osnivanju Saveta za mlade grada Zaječara, Odluku o izmenama Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske. ugostiteljske i zanatske delatnosti, kao i Odluku o izmeni Odluke o zaštiti arteskih i subarteskih česama na teritoriji grada Zaječara.

Na dnevnom redu skupštinskog zasedanja su i Predlog Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zaječara za 2018. godinu, Rešenja o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini Osnovnoj školi „Hajduk Veljko“ u Zaječaru, izmena Rešenja o prenosu prava korišćenja pokretne stvari u javnoj svojini grada Zaječara, Rešenje o prenosu prava korišćenja sredstava u javnoj svojini Ustanovi Narodno Pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu u Javnom komunalnom preduzeću „Timok-održavanje“ Zaječar.

Pred odbornicima će se sutra naći i Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Zaječarparking“ Zaječar za 2018.godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar, kao i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada za 2018. godinu i Finansijski plan za ovu godinu Ustanove Narodno Pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“.

Na dnevnom redu su i rešenja o usvajanju Izveštaja o radu, Finansijkog izveštaja za 2017. godinu, Plana i Programa rada i Finansijskog plana za 2018. godinu    Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar, rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za ovu godinu Turističke organizacije grada Zaječara, rešenja o usvajanju Godišnjeg i Finansijskog izveštaja o radu Centra za socijalni rad „Zaječar“ za 2017.godinu, kao i rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijki plan za 2018.godinu Centra za socijalni rad u Zaječaru.

Odbornici će sutra konačnu reč i na Finansijski izveštaj Predškolske ustanove „Đulići“ za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju za 2017. godinu, kao i na Program rada te ustanove za 2018. godinu.

Sednica je zakazana za 10 sati.

preuzeto: radiomagnum.rs

Dodaj komentar