Društvo

Vlada Srbije donela odluku – Koliko studenata može na budžet?

VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU KOLIKO STUDENATA MOŽE DA BUDE NA BUDŽETU!

Vlada Srbije da današnjoj sednici usvojila je na predlog Ministarstva prosvete Odluke o broju budžetskih studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih i master strukovnih studija, osnovnih i master akademskih studija, integrisanih akademskih studija i doktorskih studija za akademsku 2024/25. godinu.

U akademskoj 2024/25. godini u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika, na teret budžeta može se upisati 17.697 studenta.

Dodatnih 510 studenata biće upisana na osnovu afirmativnih mera za upis studenta:

  • sa invaliditetom
  • studenata pripadnika romske nacionalnosti i
  • državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2023/2024. godini završili srednju školu u inostranstvu.

Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika, u akademskoj 2024/2025. godini je 6.534 studenta. Još 138 studenata biće upisano na osnovu afirmativnih mera za upis studenta sa invaliditetom i studenata pripadnika romske nacionalnosti.

Vlada Srbija nastavila je trend povećanja broja studenata koji se mogu finansirati iz budžeta na doktorskim studijama.

Ove godine na prvu godinu doktorskih akademskih studija predviđen je upis 967 studenta koji se finansiraju iz budžeta.

Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike na akademijama i visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2024/2025. godini je 4.676 studenata.

Dodatnih 132 studenta biće upisano na osnovu afirmativnih mera.

Odluka o broju budžetskih studenata donosi se po pribavljenom mišljenju visokoškolskih ustanova i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. U skladu sa zakonom, autonomijom univerziteta i dozvolom za rad, svaka visokoškolska ustanova donosi odluku o broju samofinansirajućih studenata.

ZaječarOnline/O.B.

Dodaj komentar