Društvo

Većnici dali saglasnost Ničiću da po HITNOM postupku reguliše neizmirene obaveze grada prema preduzeću „Štrabag“! Dug iznosi…

radiomagnum.rs
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Grad Zaječar trenutno preduzeću „Štrabag“ d.o.o Beograd  duguju preko 53 miliona dinara. Kako je još 2016. godine sa pomenutim preduzećem grad sklopio dva sporazuma, na osnovu kojih je trebalo da budu izmirene pristigle obaveze, do sada je jedan sporazum samo delimično izmiren, dok isplata dugovanja na osnovu drugog još nije ni započeta.

Tim povodom gradski većnici su danas na 16. sednici jednoglasno usvojili Predlog zaključka o davanju saglasnosti gradonačelniku Bošku Ničiću da potpiše Sporazum o načinu regulisanja dospelih neizmirenih novčanih obaveza između grada i preduzeća „Štrabag“ d.o.o. iz Beograda.

foto: zajecar.info

Na osnovu prethodno zaključenih sporazuma grad Zaječar se u svojstvu dužnika obavezuje da ukupni iznos duga od preko 53 miliona dinara isplati poveriocu u roku od pet dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.

A ukoliko dužnik svoju obavezu ovog sporazuma izvrši pre isteka ugovorenog roka poverilac odnosno preduzeće „Štrabag“ je u obavezi da SMANJI obračunati zakonsku zateznu kamatu za 50% obračunatog iznosa, tako da će ukupna obaveza dužnika biti umanjena za 11.400.000 DINARA.

„Kao što znate 2016. godine su sklopljena dva sporazuma, na osnovu kojih je trebalo da se izmire obaveze prema preduzeću Štrabag.

Jedan sporazum smo delimično izmirili, ostalo je da se izmiri još 14 miliona po tom sporazumu, dok isplata dugovanja na osnovu drugog sporazuma nije još ni započeta.

U sporazumu je stajalo da je kamata za neplaćene rate 22 miliona dinara.

Ovim sporazumom se ta kamata smanjuje na 11 miliona, ukoliko se obaveze koje ima grad izmire u celosti“, istakla je izvestilac Danijela Miletić.

radiomagnum.rs

Marina Milić, zamenik gradonačelnika grada Zaječara je istakla da je cilj potpisivanja novog sporazuma između grada Zaječara i Štrabaga, smanjenje duga za iznos kamate.

„Suština ovog sporazuma je da se prethodna dva sporazuma stave kao jedno potraživanje koje Štrabag ima od grada i da se u tom smislu izvrši otpis zakonske zatezne kamate u iznosu od 50% ukoliko se izmire sve obaveze prema ovom poveriocu, pre ugovorenog roka, što je i cilj potpisivanja ovog sporazuma – ušteda kamate za oko 11 miliona dinara.

Time će grad Zaječar preduzeću Štrabag umesto 53 MILONA, platiti dug od 41.684.518 dinara“, istakla je Milić.

Kako je sporazum između preduzeća „Štrabag“ d.o.o Beograd i Grada Zaječara zaključen 19. oktobra 2017 godine, pomenuto dugovanje u celosti mora biti isplaćeno danas.

Pa je to verovatno i bio razlog hitnog sazivanja 16. sednice Gradskog veća.

1 komentar

  • i da niste bili na rodjendan u beograd sa četiri autobusa i sva službena kola jos bi ste i ustedeli..ko ce platiti rodjandan?odakle vam pravo da koristite sužena vozila za to..SRAMOTA!!!!! abre ljudi..jeste li ćorovai sta ovaj crni radi????pa dokle aman…

Dodaj komentar