Društvo

U Zaječaru održana javna rasprava o nacrtu budućeg Lokalnog akcionog plana za mlade

FOTO: Radio Magnum

Kreiranje programa na osnovu potreba mladih i težnja ka tome da u svom rodnom gradu imaju kvalitetniji život osnovni su ciljevi Nacrta lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2018. do 2022. godine o kome je u ponedeljak, 28. januara održana i javna rasprava.

Ivan Živković, predsednik Timočkog omladinskog centra iz Zaječara je istakao da je veoma bitno da se mladi uključe u procese donošenje odluka kako bi mogli da se kreiraju programi na osnovu njihovih potreba i onoga što je njima interesantno u ovom vremenskom periodu.

“ Lokalni Akcioni plan je strateški dokument koji bi trebao da pomogne svim relevantnim faktorima u gradu, školama, zdravstvenim ustanovama, institucijama socijalne zaštite, kuturnim institucijama, nevladinim organizacijama, u kom pravcu mi želimo da idemo u narednom periodu. Bitno je da sa ovim dokumentom i grad može da planira svoje finansijske troškove i da u budžetu postoji budžetska linija za mlade kako bi institucije mladih mogle da traže deo sredstava.

Ovim planom je definisano nekih šest osnovnih ciljeva, a to su pre svega zapošljavanje i preduzetništvo mladih, aktivizam i volonterizam kod mladih i povećanje mobilnosti, da mladi volontiraju i putuju van Zaječara i da nam dolaze mladi ljudi iz drugih sredina.

Tu je i bezbedonosna kultura mladih, kultura mladih, zdravi stilovi života. Prepoznali smo i važnost sistema, koordinacije između institucija i organizacija u gradu, dakle formiranje Saveta za mlade i Radne grupe koji će pratiti, nadamo se, sprovođenje ovog Lokalnog akcionog plana.

Svake godine treba da se vidi dokle smo stigli i dali ovo što se nalazi na papiru zaista realizujemo ili je to samo spisak želja o tome kako bi smo mi želeli da se vodi omladinska politika u gradu“, rekao je Živković.

Mia Vukić Vitomirović, saradnik Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Kancelarije za mlade i član Saveta za mlade je potvrdila da je ovaj plan baziran uglavnom prema potrebama mladih na teritoriji Grada Zaječara.

“ On je rađen u korelaciji sa Nacionalnom strategijom za mlade, ali je fokusiran na neke probleme koji se tiču naše lokalne zajednice i mladih. Obuhvata mlade od 15 do 30 godina.

Trudili smo se da kroz Kancelariju za mlade, udruženja za mlade i kroz rad sa mladima otprilike osluškujemo šta je to što je njima potrebno u gradu i šta bi to njihov život učinilo kvalitetnijim. Koristili smo i podatke iz statističkog godišnjaka, kao i podatke sa poslednjeg  popisa.

Ova javna rasprava treba da nam pokaže da li su mladi uspeli da prepoznaju ono što smo mi prepoznali kao njihove probleme i potrebe“, istakla je Vitomirović.

Skup je održan u formi okruglog stola u organizaciji Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Timočkog omladinskog centra, a prisustvovali su predstavnici školskih parlamenata.

Inače, Kancelarija za mlade se nalazi u okviru Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Gradskoj upravi Zaječar pa za sve nedoumice mladi mogu da im se obrate u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.

izvor: Radio Magnum

Dodaj komentar