fbpx
Društvo

U 2018. godini u Zaječaru povećan broj ljudi koji “rade na crno”

Tokom prošle godine, inspektori rada zatekli su 331 lice na faktičkom radu , od kojih su poslodavci sa 291 licem zasnovali radni odnos, a broj zatečenih lica koji “rade na crno” i  broj lica sa kojima je zaključen ugovor o radu u odnosu na 2017. godinu su nešto veći, podaci su izveštaja o radu odseka inspakcije rada za Zaječarski upravni okrug.

Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga istakao je da je u 2018. godinu ispoštovana preporuka Vlade Srbije i uspostavljena javnost u radu, preventivni rad, borba protiv sive ekonomije, kriminala i korupcije.

” Posebna pažnja bila je posvećena i javnosti rada Saveta i građani su redovno informisani o njihovim aktivnostima kako izveštavanjem medija sa sednica tako i putem press konferencija.

I tokom 2018. godine održani s brojni sastanci predstavnika gotovo svih lokalnih samouprava sa područja Zaječarskog i Borskog upravnog okruga.

Tokom protekle godine sproveden je i rad sa pravnim subjektima i ovlašćenim pravnim licima u smislu tumačenja zakonskih regulativa, ali i njihovoj konkretnoj primeni.

Posebno ih istakao da je sve to rađeno u saradnji sa kompetentnim licima iz svih resornih ministarstava.

Sa susednim Borskim okrugom i u protekloj godini ostvarili smo izuzetnu saradnju i pokrenuli brojne inicijative  od važnosti za sve građane Timočke krajine”, istakao je Paunović.

Na sednici je istaknuto da je tokom 2018. godine formirana i zajednička turistička ponuda jedinica lokalne samouprave za područja Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, a s tim ciljem obrazovana je i radna grupa za izradu zajedničke turističke ponude Timočke krajine.

Tokom 2018. godine turistički inspektori izvršili su ukupno 193 inspekcijske kontrole, a kod 49 subjekta utvrđene su određene nepravilnost. Podneta su 36 zahteva sudiji za prekršaje i napisano 13 prekršajnih naloga, a ukupan iznos kazni iznosio je 210.000 dinara.

” Posebna pažnja posvećena je preventivnom inspekcijskom nadzoru koji je podrazumevao i edukaciju privrednih subjekata.

A opšte zapažanje je da je na teritoriji Zaječarskog okruga smanjen broj neregistrovanih objekata, kao i broj prijava građana posebno u turističkoj delatnosti”, istakla je načelnica turističke inspekcije odeljenja Niš Dragica Pavlović.

Bistrica Mihailović Petrović šef odseka za sanitarni nadzor Zaječar istakla je da su tokom 2018. godine sprovođene redovne kontrole po prijavi građana u sardnji sa kolegama iz tržišne, zdravstvene i inspekcije rada. Na teritoriji okruga pod sanitarnim nadzorom bilo je 1370 objekata, a oko 600 njih je samo na teritoriji Zaječara.

” Tokom 2018. godine sanitarna inspekcija preventivno je delovala i sarađivala sa lokalnim samoupravama kroz formirane Savete za zdravlje radi očuvanja javnog zdravlja stanovništva.

To je podrazumevalo uklanjanje onih objekata koji su od strane naše inspekcije definisani kao objekti pod velikim rizikom, poput objekata vodosnabdevanja, seoski vodovodi, objekti obrazovno-vaspitne i sportsko-rekreativne delatnosti”, istakla je Mihailović Petrović.

Savet Zaječarskog upravnog okruga je i ove godine razmatrao pripremljenost sistema odbrane od grada i spremnost jedinica lokalne samouprave za učešće u sprovođenju protivgradne odbrane. razmatrani su i pripremljenost Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru za protivpožarnu zaštitu, kao i perspektive razvoja zemljoradničkih zadruga sa posebnim osvrtom na uspostavljanju jedinstvenog sistema zadružne revizije.

Na sednici su pored izveštaja inspekcijskih službi, usvojeni  i izveštaj o radu Saveta zaječarskog okruga za prošlu godinu i izveštaj o radu stručne službe za isti period.

Dodaj komentar