fbpx
Društvo Srbija

Tokom letovanja Srbi imaju pravo na besplatno lečenje u 20 evropskih zemalja, ali pod ovim uslovom…

Građani Srbije, koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu, a razbole se tokom turističkog boravka u inostranstvu, imaju pravo na lečenje o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) u 20 evropskih država. međutim, u RFZO napominju da osiguranici imaju pravo na lečenje o trošku Fonda samo u slučaju hitne medicinske pomoći „kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje“.

Republički fond za zdravstveno osiguranje ima sklopljene međudržavne ugovore sa Austrijom, Belgijom, BiH, Bugarskom, Velikom Britanijom, Italijom, Luksemburgom, Mađarskom, Severnom Makedonijom, Nemačkom, Poljskom, Rumunijom, Slovačkom, Francuskom, Holandijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Češkom, Slovenijom, Turskom.

Prilikom odlaska u te zemlje neophodno je da osiguranici pribave dvojezični obrazac – potvrdu, koja se izdaje u filijalama RFZO na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije da osiguranik ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u poslednjih 12 meseci.

Najčešća destinacija srpskih turista tokom leta je Grčka sa kojom RFZO nema potpisan međunarodni sporazum.

Putno zdravstveno osiguranje u tom slučaju, pre polaska na more, može se kupiti kod bilo koje osiguravajuće kuće, ali i u filijalama RFZO.

“ Putna polisa RFZO omogućava osiguraniku da se u slučaju potrebe obrati najbližoj zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne van zemlje.

Skoro sve osiguravajuće kuće imaju u svoj ponudi i putno zdravstveno osiguranje.

Putničko zdravstveno osiguranje se može zaključiti kao individualno, grupno, ali i porodično,“ kažu u RFZO.

Putno-zdravstveno osiguranje pokriva ambulantno lečenje, nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala, prevoz do najbliže zdravstvene ustanove, bolničko lečenje, prevoz u državu prebivališta, stomatološke intervencije, a u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje napominju da će trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu biti refundiran, uz račun i medicinski dokument, a rok za isplatu je 14 dana.

Dodaj komentar