Sport

Timoku nagrada od 3 miliona dinara za plasman u Prvu ligu

Atlas Servis - 24h pomoć na putu

Gradsko veće grada Zaječara, na sednici održanoj 05.08.2021. godine, donelo je rešenje o odobravanju sredstava u iznosu od 3 ooo ooo dinara, iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2021. godini.

„Odobrava se Fudbalskom klubu ‘‘Timok 1919‘‘ Zaječar zahtev od 29.07.2021. godine, na predlog Sportskog saveza grada Zaječara, iz Godišnjeg programa 5. – Pomoć organizacijama/programi koji nisu mogli biti podneti u adekvatnom roku.

Pomoć organizacijama/programi koji nisu mogli biti podneti u adekvatnom roku predviđena je Godišnjim programom organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2021. godini.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara Fudbalskom klubu ‘‘Timok 1919‘‘ Zaječar, povodom zahteva od 29.07.2021. godine, a na predlog Sportskog saveza grada Zaječara, zbog ulaska u viši rang takmičenja i novonastalih troškova koji nisu mogli biti blagovremeno planirani“.

Na ovaj način klub je nagrađen od strane grada za plasman u Prvu ligu Srbije.

Dodaj komentar