Društvo Izdvajamo

ŠVS doneo nove, ublažene mere

Štab za vanredne situacije grada Zaječara, doneto je nove, delimično ublažene mere vezane za pravila ponašanja u vreme vanredne situacije, usled epidemije korona virusa, koja je na snazi u našem gradu.

​Štab za vanredne situacije grada Zaječara na sednici održanoj 30.09.2020. godine, doneo je naredbu:

​Na teritoriji Grada Zaječara, usled proglašene vanredne situacije zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, primenjuju se sledeće posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti:

​1. Zabrana okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru više od deset lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite;

​2. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do deset lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite.

​O sprovođenju ove mere staraće se komunalna milicija i komunalna inspekcija.

​3. U svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od 1,5 metra.

​Na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje 1,5 metara između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4 metra kvadratna može biti prisutno jedno lice.

​Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje 1,5 metar (ispred prodavnica, kioska brze hrane, apoteka, na autobuskim, voznim i drugim stajalištima i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno.

​Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji dužni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u slučajevima iz stava 1. – 3. ove tačke.

​4. Zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih manifestacija sa publikom i drugih zabavnih manifestacija i proslava (sabora, vašara, svadbenih veselja, proslava krštenja i drugih proslava i svečanosti).

​Zabrana iz prethodnog stava odnosi se i na stanove, privatna domaćinstva, dvorišta i sl. ukoliko istima prisustvuje više od 10 lica koji nisu članovi domaćinstva prijavljeni na adresi u kojoj se skup ili proslava organizuju.

​5. Dozvoljava se organizovanje rada ustanova kulture iz domena delatnosti pozorišta, bioskopa i organizacije koncerata u objektima i prostorima institucija koje se bave kulturnom delatnošću na teritoriji Grada Zaječara.

​U ustanovama kulture i institucijama koje se bave kulturnom delatnošću dozvoljeno je okupljanje na otvorenom prostoru do 500 ljudi uz obavezno poštovanje mere fizičkog distanciranja do 1,5 metara.

​U zatvorenom prostoru Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ Zaječar, dozvoljeno je okupljanje do 150 ljudi istovremeno u sali pozorišta i do 100 ljudi u sali Centa za kulturu u Kotlujevcu za događaje sa sedećim mestima, uz obavezan razmak od dva sedišta između sedišta koja se nalaze u istom redu, dok se za sedišta koja se ne nalaze u istom redu primenjuje poseban raspored sedenja ( cik cak raspored), osim ukoliko između redova po samoj strukturi prostorije već postoji dovoljan razmak. Ustanova je dužna da vidno obeleži mesta na kojima je nije dozvoljeno sedeti.

​6. Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, objekata brze hrane i drugih), tako da ti objekti neće raditi od 23.00 do 06.00 časova narednog dana.

U ovim objektima nije dozvoljeno organizovanje proslava kao i bilo kakvo izvođenje “živog” muzičko/scenskog programa .

​Navedena ograničenja iz prethodnih stavova odnosi se i na ugostiteljske objekte koji posluju u okviru benzinskih stanica (pumpi), kao i na rad kladionica, kockarnica i drugih sličnih objekata.

​Ostaje na snazi zabrana rada noćnih klubova na teritoriji Grada Zaječara.

​Vlasnici odnosno zakupci ugostiteljskih objekata iz prethodnog stava dužni su da, poštujući sve sanitarne preporuke i propisane mere, goste do 23.00 časa udalje iz svojih objekata.

​7. Izvršiti prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od pet lica, izuzev ako su u pitanju roditelji, maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

​Vlasnici ugostiteljskih objekata su dužni da obezbede obavezni razmak između stolova od najmanje dva metra, odnosno dužni su da obezbede minimalnu fizičku distancu od 1,5 metara između gostiju koji sede za susednim stolovima.

​Osoblje ugostiteljskih objekata sve vreme mora nositi zaštitnu masku, dok gosti navedenih ugostiteljskih objekata mogu da skinu zaštitne maske samo dok sede za stolom, ali ih moraju nositi dok ulaze ili izlaze iz ugostiteljskog objekta ili idu u toalet ili druge prostorije istog.

​8. Komunalna milicija će u narednom periodu obići sve ugostiteljske objekte i dostaviti obaveštenje o maksimalnom broju gostiju u zatvorenom prostoru, uzimajući u obzir kvadraturu objekta i dozvoljen broj stolova prema odredbi tačke 7 ove naredbe.

​Vlasnici objekta koji nisu dobili obaveštenje komunalne milicije o maksimalnom broju gostiju, dužni su da komunalnoj miliciji upute zahtev za određivanje maksimalnog broja gostiju u objektu.

​9. Ograničava se radno vreme pekara, kioska brze hrane i sličnih uslužnih radnji tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 05.00 časova narednog dana.

​10. Objekti koji nisu registrovani za okupljanje i pružanje ugostiteljskih usluga i kojima se ne mogu pronaći vlasnici, odnosno zakupci, a koji primaju goste, odmah od strane komunalne milicije i uz asistenciju pripradnika Policijske uprave Zaječar, zatvoriti, a zatečenim licima podneti prijavu nadležnom sanitarnom inspektoru za kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. O radu ovakvih objekata po hitnom postupku obavestiti i nadležnu finansijsku inspekciju.

​11. Ograničava se radno vreme prodavnica, tržnih centara i drugih maloprodajnih objekata na teritoriji Grada Zaječara tako da ti objekti neće raditi od 22.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

​U prodavnicama, tržnim centrima i drugim maloprodajnim objektima na teritoriji Grada Zaječara ograničen je istovremeni boravak lica-potrošača u istima i to tako što na 4 metra kvadratna korisne površine može boraviti jedno lice-potrošač, s tim da minimalna fizička distanca između potrošača međusobno i ostalih lica u objektima prodavnica, tržnih centara i drugih maloprodajnih objekata bude minimalno 1,5 metra.

​Komunalna milicija će u narednom periodu obići sve maloprodajne objekte i dostaviti obaveštenje o maksimalnom broju lica u zatvorenom prostoru, uzimajući u obzir kvadraturu objekta i ograničenje iz predhodnog stava ove naredbe.

​Vlasnici objekta koji nisu dobili obaveštenje komunalne milicije o maksimalnom broju lica, dužni su da komunalnoj miliciji upute zahtev za određivanje istovremenog maksimalnog broja lica u objektu.

​Osoblje prodavnica, tržnih centara i drugih maloprodajnih objekata mora nositi zaštitnu masku na propisan način (tako da maska prekriva usta i nos) sve vreme, kao i potrošači dok se nalaze u prodavnicama, tržnim centrima i drugim maloprodajnim objektima.

​12. Dozvoljava se rad dečijih igraonica, s tim da je u igraonicama zabranjeno organizovanje rođendana i drugih proslava. Radno vreme dečijih igraonica dozvoljava se u periodu od 07.00 do 21.00 čas.

​Prilikom boravka dece u dečijim igraonicama osoblje je obavezno da nosi zaštitne maske i uspostavi održavanje međusobnog rastojanja od najmanje 1,5 metara između dva lica koja nisu iz istog domaćinstva, odnosno na svaka 4 metra kvadratna može biti prisutno jedno lice. U igraonicama je obavezno vidno istaknuti mere zdravstvene zaštite koje se moraju poštovati u objektu.

​Komunalna milicija će u narednom periodu obići sve dečije igraonice i dostaviti obaveštenje o maksimalnom broju lica u zatvorenom prostoru, uzimajući u obzir kvadraturu objekta i ograničenje iz predhodnog stava ove naredbe.

​Vlasnici objekta koji nisu dobili obaveštenje komunalne milicije o maksimalnom broju lica, dužni su da komunalnoj miliciji upute zahtev za određivanje istovremenog maksimalnog broja lica u objektu.

​13. Puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

​Preporučuje se Predškolskoj ustanovi „Đulići“ da, dok traje nepovoljna epidemiološka situacija širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Grada Zaječara, vrši prvenstveno prijem dece čija su oba roditelja ili staratelja, odnosno onaj roditelj ili staratelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo radno angažovana.

​U Predškolskoj ustanovi „Đulići“ dozvoljava se prijem dece u punom kapacitetu prema kriterijumima, uslovima i merama zaštite određenim u Elaboratu o radu PU „Đulići“ u punom kapacitetu, dostavljenog Štabu za vanredne situacije dana 30.09.2020.g. i sačinjenog na osnovu sagledavanja ukupne epidemiološke, privredne i društvene situacije na teritoriji Grada Zaječara i na osnovu preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

​Elaborat o radu PU „Đulići“ u punom kapacitetu predstavlja sastavni deo ove Naredbe i kao takav biće objavljen na sajtu Grada Zaječara.

​14. U osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama organizovati nastavu uz primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira) u skladu sa preporukama Vlade i nadležnog ministarstva.

​15. Uspostavlja se rad Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Zaječar prema Elaboratu o organizaciji rada i mera prevencije za sprečavanje pojave zaraznih bolesti i suzbijanja širenja infekcije uzrokovane virusom COVID-19 u Ustanovi za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju broj 434/01 od 28.08.2020. godine.

​ Elaborat o organizaciji rada i mera prevencije za sprečavanje pojave zaraznih bolesti i suzbijanja širenja infekcije uzrokovane virusom COVID-19 u Ustanovi za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju broj 434/01 od 28.08.2020. godine predstavlja sastavni deo ove Naredbe i kao takav biće objavljen na sajtu Grada Zaječara.

​16. U javnom drumskom prevozu, taksi prevozu i železničkom prevozu putnika vozači, putnici i ovlašćena lica prevoznika (kondukteri) sve vreme trajanja vožnje obavezni su da nose zaštitne maske, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila.

​Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji dužni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u slučajevima iz stava 1. ove tačke.

​Nalaže se javnom prevozniku na teritoriji grada Zaječara „Nikolić prevoz“ DOO Samarinovac da za vreme trajanja izmenjenog režima pohađanja nastave u školama na teritoriji grada Zaječara nastavi red vožnje na sledeći način:

​- U red vožnje na liniji 15-1 i 15-2 uvrstiti polaske kao u prilogu br. 1

​- U red vožnje na liniji 14-1 uvrstiti polaske kao u prilogu br. 2

​- U red vožnje na liniji 7A-2 uvrstiti polaske kao u prilogu br. 3 i br.4

​- U red vožnje na liniji 12-1 i 12-2 uvrstiti polaske kao u prilogu br. 5

​- U red vožnje na liniji 9 uvrstiti polaske kao u prilogu br. 6

​- U red vožnje na liniji 6-1 i 5A uvrstiti polaske kao u prilogu br. 7

​Javni prevoznik će korigovani red vožnje vršiti u skladu sa odredbama iz važećeg Ugovora o javno privatnom partnerstvu u smislu ugovorene kilometraže.

​Kontrolu sprovođenja ove mere vršiće komunalna milicija i nadležna inspekcija, a na osnovu sačinjenog zapisnika na licu mesta.

​Eventualne prijave zbog nepoštovanja mera iz ove tačke radi procesuiranja dostavljati nadležnoj sanitarnoj inspekciji.

​17. Sprovođenje propisanih mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda i službe u istima.

​18. Sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitnes centrima i teretanama (maske i rukavice).

​19. Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar da poštuje sve ranije propisane mere Štaba za vanredne situacije koje se odnose na rad zelenih pijaca i Halu sireva.

​Prodavci na zelenim pijacama i u Hali sireva, radnici, kao i kupci moraju nositi zaštitne maske na propisan način (tako da prekriva nos i usta), sve vreme boravka na prostoru pijaca i Hale sireva.

​Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar da udalji sa zelenih pijaca i iz Hale sireva prodavce odnosno zakupce tezgi koji na propisan način ne nose zaštitne maske.

​Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar da svakodnevno vrše čišćenje i dezinfekciju zelenih pijaca i Hale sireva.

​U slučaju nepoštovanja odredbi iz ove tačke Naredbe, Štab za vanredne situacije će doneti odluku o zatvaranju zelenih pijaca i Hale sireva.​

​Kontrolu primene mera iz ove tačke vrši komunalna milicija i komunalna inspekcija u saradnji sa nadležnom sanitarnom inspekcijom.

​20. Dozvoljava se rad robne pijace koja se nalazi na platou javne garaže u vremenskom periodu od 06.00 do 17.00 časova.

​Prodavci na robnoj pijaci, radnici, kao i kupci moraju nositi zaštitne maske na propisan način (tako da prekriva nos i usta), sve vreme boravka na prostoru pijace iz poštovanje fizičke distance između kupaca od najmanje 1,5 m, odnosno za jednom tezgom ne može biti prisutno više od 5 lica.

​21. Redovna dezinfekcija svih javnih objekata (o sprovođenju ove mere staraće se JKP „Higijena“ Zaječar, JKP „Vodovod“ Zaječar, JKSP „Zaječar“ Zaječar, JKP „Timok-održavanje“ Zaječar i Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar).

​22. Dezinfekcija najmanje jedanput nedeljno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama – o sprovođenju ove mere staraće se upravnici stambenih zajednica (zgrada).

​23. Što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava (o sprovođenju ove mere staraće se JKP „Higijena“ Zaječar, JKP „Vodovod“ Zaječar, JKSP „Zaječar“ Zaječar, JKP „Timok-održavanje“ Zaječar i Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar).​

​II Vlada može, posebnom odlukom, izmeniti mere iz stava 1. ove Naredbe, odnosno odrediti druge posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID–19, uslove, način sprovođenja i izvršioce, ako to nalažu posebne okolnosti.

​III Sprovođenje mera zaštite iz ove Naredbe, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, obezbeđuju, koordiniraju i nadziru Gradonačelnik Grada Zaječara preko nadležnih gradskih organa i službi, Štab za vanredne situacije Grada Zaječara, sanitarna inspekcija i drugi zakonom određeni inspekcijski organi i Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar.

​IV Svako nepoštovanje mera utvrđenih ovom Naredbom povlači prekršajnu odgovornost fizičkog odnosno pravnog lica.

​Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru, u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19.

Dodaj komentar