fbpx
BuyBitcoinswithDebitCard
Društvo Izdvajamo

ŠVS Grada Zaječara doneo nove naredbe

gradska uprava

Štab za vanredne situacije grada Zaječara je, na sednici održanoj 02.06.2020. godine, doneo je nove naredbe i instrukcije ponašanje radi sprečavanja širenja korona virusa.

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19 ZABRANjUJU se javna okupljanja na teritoriji Grada Zaječara na javnim mestima u zatvorenom prostoru (kafane, restorani, barovi, sale za organizovana slavlja, Domovi kultura, sportski i drugi zatvoreni objekti pogodni za prijem većeg broja lica) kada se istovremeno okuplja više od 100 lica.

Za vreme dozvoljenog okupljanja u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno – tehničke i higijenske uslove.

2. ZABRANjUJU se javna okupljanja na javnim mestima na teritoriji Grada Zaječara na otvorenom prostoru, kada se istovremeno okuplja više od 1.000 lica.

Izuzetno, od stava 1 ove tačke, sportskim takmičenjima može prisustvati veći broj lica, s tim da rastojanje između prisutnih lica iznosi najmanje jedan metar.

Na ulazu za publiku, prilikom sportskog događaja kojem je dozvoljeno prisustvo većeg broja lica u smislu stava 2 ove tačke, mora biti istaknuto obaveštenje o maksimalnom broju lica koja mogu da prisustvuju događaju dok ova mera traje.

3. Zabrana okupljanja iz tačke 1 i 2 ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti Covid-19 na teritoriji Repbulike Srbije.

4. ZABRANjUJE SE rad noćnih klubova dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti Covid-19 na teritoriji Repbulike Srbije kao i rad dečijih igraonica do donošenja mere dozvole rada punog kapaciteta predškolskih ustanova.

5. DOZVOLjAVA SE obavljanje javnog prevoza na teritoriji Grada Zaječara u trećoj fazi (nezaposleni i ostala lica – uključujući i penzionere mlađe od 65 godina) kao i u četvrtoj fazi (lica starija od 65 godina) uz obavezno poštavanje svih instrukcija o načinu organizovanja prevoza kao i uz obavezno pridržavanje svih mera zaštite određenih u Zaključku Štaba za vanredne situacije sa instrukcijama za organizovanje javnog prevoza usvojenog na sednici Štaba dana 05.05.2020.g.

6. Radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, kladionica, objekata brze hrane i drugih ugostiteljskih objekata) na teritoriji Grada Zaječara, počev od 02.06.2020.g. može biti od 07.00 časova do najkasnije 24,00 časa, u toku dana, do kada su gosti dužni da napuste objekat a vlasnici objekata da objekat zatvore.

Ovakvo radno vreme odnosi se kako na radne dane tako i na dane vikenda, uz obaveznu primenu svih propisanih mera iz Zaključka sa instrukcijama za obezbeđivanje mera prevencije u okviru upravljanja i rada ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Zaječara koji je Štab za vanredne situacije usvojio dana 05.05.2020.g.

7. DOZVOLjAVA SE povećanje prijema broja dece u Predškolskoj ustanovi „Đulići“ počev od 03.06.2020.g. prema kriterijumima, uslovima i merama zaštite određenim u Elaboratu o postepenom (faznom) prijemu upisane dece PU „Đulići“ Zaječar, dostavljenog Štabu za vanredne situacije dana 02.06.2020.g. i sačinjenog na osnovu sagledavanja ukupne epidemiološke, privredne i društvene situacije na teritoriji Grada Zaječara kao i na osnovu preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

Elaborat o postepenom (faznom) prijemu uspisane dece PU „Đulići“ Zaječar od 02.06.2020.g. predstavlja sastavni deo ove Naredbe i kao takav biće objavljen na sajtu Grada Zaječara.

Utvrđene mere ovom Naredbom primenjuju se odmah nakon usvajanja.

izvor: zajecar.info

Dodaj komentar