Društvo

Svetski dan osoba sa autizmom

foto: rts.rs

Danas se obeležava se Svetski dan osoba s autizmom. U Evropi pet miliona osoba ima autizam. Za Srbiju nema preciznih podataka, ali prema evidenciji Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, u našoj zemlji oko 2.500 osoba ima autizam.

Autizam je kompleksan razvojni poremećaj čiji je uzrok još nepoznat , javlja se do treće godine i češći je kod dečaka. Prema istraživanjima, na 10.000 novorođenih, rađa se četvoro do petoro dece s autizmom.

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom uz podršku organizacije Autizam Evrope pokrenuo je kampanju “Autizam. Stop diskriminaciji.” kojom poziva donosioce odluka da promovišu uključivanje osoba u sve aspekte života i društva.

Savez je, povodom Svetskog dana osoba sa autizmom u saopštenju naveo da su osobe sa autizmom širom Evrope žrtve diskriminacije i socijalnog isključivanja, prenosi Tanjug.

“Ponekada je diskriminacija očigledna, kao na primer kada je detetu onemogućen pristup školi. Nekada je manje očigledna, ako osobe sa autizmom ne dobijaju podršku koja im je potrebna zbog nedostatka javnog finansiranja”, navodi su saopštenju.

Svaki put kada se diskriminacija javi, kako kako navode, njeni efekti se akumuliraju, a bez odgovarajućeg obrazovanja, osobe sa autizmom će teško pronaći zaposlenje.

“A bez prihoda i adekvatne podrške, teško je održati životni standard. Tokom celog života, ovo osobe sa autizmom sve više i više isključuje iz društva u kojem žive”, upozorava Savez u saopštenju.

Prema Konvenciji Ujedinjenih Nacija o pravima osoba sa invaliditetom, osobe sa autizmom imaju pravo na slobodu od diskriminacije i pravo da budu uključeni u svoje zajednice.

Oni takođe imaju pravo na asistenciju u obrazovanju, zaposlenje i ostale vidove podrške kao što je stanovanje uz podršku.

Većina zemalja u Evropi, uključujući i Srbiju, piše u saopštenju, ima zakone za sprečavanje diskriminacije i pružanje podrške osobama sa invaliditetom. Kako bi prava i zakoni napravili neku razliku, međutim, moraju se pretočiti u konkretne akcije.

Savez udruženja za pomoć osoba sa autizmom poziva sve ljude dobre volje da se uključe u kampanju i pomognu da se proširimo svest o autizmu, preduzmu mere za sprečavanje diskriminacije i promoviše inkluzija u društvo.

Izvor: rts.rs

Dodaj komentar