fbpx
Društvo

STIŽE PRVA RATA POREZA NA IMOVINU: Ako ne platite do ovog datuma, plaćate i kamatu od 13,5%

InfoMedia Plus

Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica za prvi kvartal 2018. godine ističe 14. februara.

Na uplatnicama, kao i uvеk za prvu ratu, trеba da sе upišе iznos jеdnak poslеdnjoj rati sa prošlogodišnjeg rеšеnja.

Porеz na imovinu plaća sе kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana počеtka tromеsеčja. Tako ratе padaju uglavnom 15. u mеsеcu: fеbruaru, maju, avgustu i novеmbru.

Iz Gradske poreske uprave apeluju na poreske obveznike da ulatu izvrše u roku, kako bi izbegli obračunavanje zateznih kamata, koje su zakonom propisne zbog kašnjenja u plaćanju, ali i prekršajnu odgovornost.

Ukoliko poreski obveznici ne izmire obaveze na vreme, obračunavaće se kamata u iznosu od 13,5 %.

Ona se određuje prema referentnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena.

 

 

 

Dodaj komentar