fbpx
Društvo

STATISTIKA PORAŽAVAJUĆA: Svaki PETI mlad čovek u SRBIJI (15-29 godina) NITI RADI NITI SE OBRAZUJE!!!

Program EU koji je trebalo da smanji nezaposlenost mladih nije ispunio očekivanja, jer nije uspeo da pomogne da više mladih dobije posao ili krene na obuke, prenosi portal EurActiv.

Naime, novi izveštaj Evropskog revizorskog suda (ECA) potvdio je da je stopa nezaposlenosti u starosnoj grupi do 25 godina i dalje visoka, uprkos tome što se tzv. program garancija za mlade sprovodi već četiri godine.

Prosečna stopa nezaposlenosti mladih Evropljana bila je u junu 2016. godine 18,8%,. Najvišu stopu nezaposlenosti mladih u EU imala je Grčka, oko 48%, a najnižu Nemačka, od 6%.

Kada je reč o Srbiji, prema Anekti o radnoj snazi za četvrti kvartal 2016, udeo mladih koji niti rade niti su u sistemu obrazovanja u ukupnoj populaciji starosti između 15 i 24 godine (tzv. NEET stopa) iznosio je 16,5%, dok je kod populacije od 15 do 29 godina starosti taj udeo iznosio 21,4%.

To znači da više od petine mladih tog uzrasta predstavlja neiskorišćeni resurs i sa aspekta rada i sa aspekta obrazovanja.

Evropska komisija predložila je program garancija kao način za smanjenje stope nezaposlenosti mladih, posebno u područjima koje je finansijska kriza najviše pogodila.

Garancije za mlade uvedene 2013. trebalo je da obezbede da svi mlađi od 25 godina dobiju kvalitetan posao, stažiranje ili obrazovanje u roku od četiri meseca od kako postanu nezaposleni ili završe školovanje.

Revizori su utvrdili da do sada nijedna članica EU to nije uspela da realizuje i pozvali su Komisiju da smanji očekivanja od programa na realnu meru i zatraži od članica da urade više kao bi što veći broj nezaposlenih mladih našao posao.

Za period 2014-2020. za garancije za mlade planirane su 6,4 milijarde evra iz fondova EU. Međutim, Evropski revizorski sud navodi da bi prema procenama Međurodne organizacije za rad bila potrebna 21 milijarda evra da se pomogne svakom nezaposlenom u EU mlađem od 26 godina.

 

Izvor: EurActiv.rs

Dodaj komentar