Društvo

Štab za vanredne situacije grada Zaječara doneo novi Zaključak

ILUSTRACIJA
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 84/18) i člana 6. Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 40/21) Štab za vanredne situacije grada Zaječara, na sednici održanoj 29.12.2021. godine, doneo je Zaključak.

​I Ovim Zaključkom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 izazvane virosom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera na teritoriji Grada Zaječara za vreme dočeka Nove godine, prvog januara 2022. godine, za vreme Božićnih praznika i dočeka pravoslavne Nove godine.

​II Za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje dva metra između lica koja ne borave u istom domaćinstvu.

​Na javnim mestima na otvorenom prostoru za okupljanje više od 500 ljudi, neophodna je saglasnost Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19, poštujući propisane mere Kriznog štaba i Štaba za vanredne situacije grada Zaječara.

​U skladu sa Zaključkom Štaba za vanredne situacije grada Zaječara II broj: 87-59/2021 od 08.11.2021. godine, za boravak u ugostiteljskim objektima u zatvorenom prostoru kao i u objektima koji nisu u registru ugostiteljskih objekata, ali u kojima se vrši održavanje zabavnih i svečanih manifestacija(sale za venčanja, igraonice, sale domova kulture, objekti u privatnoj i javnoj svojini koji se koriste za bilo koje proslave, manifestacije i slično), kladionicama, kockarnicama, slot klubovima i drugim objektima u kojima se održavavaju igre na sreću, kao pružalac i korisnik usluge, u periodu od 20,00 sati do završetka radnog vremena propisanog Odlukom o radnom vremenu Skupštine grada Zaječara, može boraviti i raditi samo lice koje poseduje Kovid sertifikat.

​U toku novogodišnjih praznika (dočeka Nove godine, prvog januara 2022. godine, za vreme Božićnih praznika i dočeka pravoslavne Nove godine) biće redovnih i vanrednih kontrola ugostiteljskih objekata i iznajmljenih prostora u gradu i selima, gde se organizuje doček Nove godine, kao i bilo kakvo okupljanje u zatvorenom prostoru od strane komunalne inspekcije i komunalne milicije uz asistenciju PU Zaječar.

​​Inspekcije koje su ovlašćene Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (sanitarna inspekcija, komunalna inspekcija i komunalna milicija), vršiće kontrolu Kovid sertifikata gostiju i zaposlenih u ugostiteljskim objektima.

​Za nepoštovanje protivepidemijskih mera koje su utvrđene u inspekcijskom nadzoru, nadležni inspektor preduzima upravne i kaznene mere u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

​Na osnovu člana 85a Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti:

​Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera (član 46a stav 2).

​Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara.

​Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara.

​Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu mera lične zaštite od infekcije, ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera (član 46a stav 2).

​Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života, u vreme proglašene epidemije (član 46a stav 3).

​Na osnovu člana 73. stav 8. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti:

​Kada postoje razlozi hitnosti zbog neposrednog ugrožavanja života i zdravlja ljudi, odnosno u slučajevima nepoštovanja propisanih mera u vreme trajanja epidemije od većeg epidemiološkog značaja širih razmera, u pogledu okupljanja ljudi suprotno propisima, inspekcijski organi iz ovog člana, kao i komunalni milicioner, mogu usmeno u skladu sa zakonom da narede mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova utvrđenih, odnosno poverenih ovim zakonom, a naročito:

1) da nalože da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja propisanih mera;

2) da zabrane obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

​U slučaju sumnje na falsikovani „Kovid sertifikat“ kovid redar i postupajući inspektor obaveštavaju MUP radi procesuiranja.

Izvor: Zaječar Info

Dodaj komentar