Društvo

SPREMITE PARE: 15. maj je krajni rok za uplatu druge rate POREZA NA IMOVINU, ali i još jednog poreza…

InfoMedia Plus

Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu, koji može da se plati kvartalno, jeste utorak 15. maj.

Obavezu plaćanja imaju svi vlasnici nekretnina bez obzira što nisu dobili Rešenja o zaduženju za 2018. godinu.

Oni treba da uplate četvrtinu prošlogodišnjeg iznosa, a onima koji zakasne posle predviđenog roka u skladu sa zakonom zaračunavaće se kamata. Za naplatu poreza zadužene su lokalne samouprave.

Pored poreza na imovinu, koji u Srbiji plaćaju svi vlasnici nekretnina, deo građana Srbije plaća i porez na godišnji dohodak.

Naime, svi u Srbiji koji su u 2017. zaradili više od 2.375.136 dinara, dužni su da do 15. maja prijave godišnji porez na dohodak.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak su svi koji su prošle godine ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u Srbiji.

Taj porez plaćaju državljani Srbije za dohodak ostvaren u Srbiji ili u drugoj državi, kao i stranci za dohodak ostvaren u Srbiji.

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u 2017. godini iznosi 791.712 dinara.

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak gradjana može se podneti na papiru i elektronskom obliku.

izvor: kurir.rs

Dodaj komentar