Društvo

Saveti poljoprivrednicima: Zaštita koštičavog voća u cvetanju i precvetavanju

ilustracija

Na teritoriji Grada Zaječar i opštine Boljevac zasadi višnje i trešnje u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi puno cvetanje: najmanje 40-60% cvetova otvoreno, dok se zasadi šljive nalaze u različitim fazama cvetanja od: puno cvetanje, najmanje 70% cvetova otvoreno, prve latice opadaju do, cvetovi se smežuravaju, većina latica opada.

Narednih dana se najavljuje nestabilno vreme, smena dana sa padavinama i sunčanih dana. U fazi cvetanja koštičavo voće u prisustvu vlage osetljivo je na prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Proizvođačima se preporučuje da prate vremensku prognozu i pre najavljenih padavina sprovedu tretman svojih zasada nekim od registrovanih fungicida:

Za zasade višanja:

 • Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05%, Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha, ili Cormax (a.m. ciprodinil) 0,2 kg/ha

Za zasade trešanja:

 • Cormax (a.m. ciprodinil) u količini 0,2 kg /ha ili
 • Pehar (pirimetanil) 2 l/ha.

Za zasade šljiva:

 • Chorus 50 WG, Neon, Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05% ili
 • Diverto (a.m. ciprodinil) u količini 0,5-0,75 l/ha ili
 • Funomil, Topsin (a.m. tiofanat metil) u koncentraciji 0,07%
 • Akord, Lira, Folicur 250 EW, Orius 25 EW (a.m.tebukonazol) u količini 0,75 l/ha ili
 • Sekvenca (a.m difenokonazol) u količini 0,2 l/ha.

Na lepljivim klopkama koje su postavljene u zasadima šljiva beleže se ulovi žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta).

U zasadima koji se nalaze u fazi precvetavanja, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivine ose u zametnute plodove, preporučuje se hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida:

 • Polux, Konfuzija, Decis 2.5 EC (a.m. deltametrin), u koncentraciji 0,03-0,05%.

Takođe, u zasadima u precvetavanju, u cilju zaštite tek formirane lisne mase od infekcija gljivama prouzrokovačima šupljikavosti lista koštičavog voća(Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum), pre padavina koje su najavljene za kraj nedelje, preporučuje se tretman nekim od registrovanih fungicida:

 • Mankogal 80, Mankogal ekstra ili Dithane M 45 (a.m. mankozeb), u koncentraciji 0,2-0,25% ili
 • Captan 50 WP, Capi, Merpan 50 WP, Metod 480 SC (a.m kaptan), u koncentraciji 0,2-0,3%.

Preporuka je da se insekticidni tretman sprovede samo u zasadima šljive koji su u fazi precvetavanja, kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u zasadu.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Pripremila: Slavica Dželatović, dipl.inž. zaštite bilja

Dodaj komentar