Društvo

Saveti poljoprivrednicima: Osiguranje u poljoprivredi

Atlas Servis - 24h pomoć na putu
ilustracija/pixabay.com

Poslednjih nekoliko godina, svedoci smo naglih promena vremenskih prilika koje nikako ne pogoduju poljoprivrednim kulturama. U ovakvim situacijama poljoprivredni proizvođači su naravno ograničeni na saniranje posledica primenom hemijskih mera zaštite, orezivanje i uklanjanje slomljenih grana, tako da razmišljanje o preventivnim merama treba da bude rešenje za ovaj gorući problem.

Tako je i ovih dana naš kraj pogodilo nestabilno vreme praćeno obilnom kišom i gradom koje se negativno odrazilo na useve, njihov kvalitet i prinos.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prepoznaje dva oblika osiguranja za poljoprivrednike: osiguranje biljne proizvodnje (useva i plodova od rizika umanjenja prinosa ratarskih kultura: žitarice i industrijsko bilje, povrtarskih, voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, kao i rasadnika, mladih višegodišnjih zasada pre stupanja u rod, kao i osiguranje životinja (od rizika nesrećnog slučaja i bolesti; mogu se dopunski pokriti i rizici uginuća ili prinudnih klanja u unapred definisanim slučajevima, kao i rizici od bolesti nastalih usled nepravilne ishrane, gutanja stranog tela, gubitka ždrebeta i teleta pri porođaju ili gubitka priplodne sposobnosti stoke).

Proizvođači koji su zaključili ugovor o osiguranju sa nekom od osiguravajućih kuća u periodu od 16. novembra prošle godine do 15. novembra ove, mogu Upravi za trezor, od 1. jula do 15. novembra podnositi zahteve za ostvarivanje prava na regres.

Prema aktuelnom pravilniku pokriveno je regresom 40 odsto plaćene premije, a na područjima sa otežanom proizvodnjom i 45 odsto.

Najviši iznos podsticaja za osigurane ratarske kulture je 100 hiljada dinara, povrća, rasadnika, mladih višegodišnjih zasada pre stupanja u rod 500 hiljada, a voća, vinove loze i hmelja, milion dinara.

Za osiguranje životinja, stočari mogu ostvariti najviše 2 miliona dinara.

Uz zahtev se podnosi overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

I lokalna samouprava u Zaječaru je rapisivanjem konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u 2022. godini, namenila sredstva za osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu za osiguranje iznosi milion dinara.

Individualni poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti povraćaj 60 odsto vrednosti polise, a najviše 40 hiljada dinara.

Proizvođač može da konkuriše za jednu ili više investicija do ukupne sume od 40 hiljada dinara.

Proizvođači prilikom apliciranja uz prijavu na konkurs potpisuju izjavu da ne koriste sredstva po istom osnovu iz nacionalnih podsticaja. Prilažu fotokopije lične karte, kartice namenskog računa kod banke. Iz Uprave za trezor dostavljaju potvrdu o aktivnom statusu gazdinstva za ovu godinu, zatim kopiju polise osiguranja, pri čemu se prilaže i original na uvid, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Naravno, jedan od bitnijih uslova je dostavljanje potvrde o izmirenju poreza prema Gradu Zaječaru.

Poljoprivrednici koji su zaključili ugovor o osiguranju u periodu od 15. oktobra prošle godine do 15. oktobra ove mogu podnositi prijave za dodelu podsticajnih sredstava za regresiranje osiguranja u poljoprivredi prema konkursu koji je otvoren do 31. oktobra.

Pripremio: Saša Stamenković, dipl. inž. poljoprivrede, stručni savetnik za agroekonomiju, PSSS Zaječar doo Agroznanje

Dodaj komentar