Društvo

Raspisana četiri konkursa za nabavku mehanizacije, opreme i osiguranja

eKapija
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Prema rečima Saše Stamenkovića, dipl. ing. poljoprivrede za ekonomiku PSSS “Agroznanje” Zaječar, poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da za manje investicije apliciraju iz fonda za razvoj poljoprivrede Grada Zaječara.

U iščekivanju nacionalnih podsticaja za nabavku mašina i opreme, poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da za manje investicije apliciraju iz fonda za razvoj poljoprivrede Grada Zaječara.

U ovom trenutku, aktuelno je četiri konkursa i to za dodelu podsticajnih sredstava za nabaku nove priključne mehanizacije i opreme, u oblastima stočarstva i pčelarstva, kao i za regresiranje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.

Prema konkursu za nabavku mehanizacije u takozvanim sektorima mleka i voćarstva, za nabavku mašina i opreme u ovoj godini izdvojeno je 5 miliona dinara.

Proizvođači mogu ostvariti podsticaje u visini od 60 odsto vrednosti investicije ili najviše 100 hiljada dinara. Najmanja vrednost računa za nabavljenu mašinu je 5 hiljada dinara. Proizvođači koji su obavili nabavku novih mašina i opreme u 2021. godini, mogu da podnesu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava do 15. septembra ove godine.

Bitno je napomenuti da se dodela sredstava vrši na osnovu bodovanja, odnosno rang liste, gde prednost imaju proizvođači koji prebivalište imaju na selu, mlađi su od 40 godina, ili su ženskog pola, odnosno nisu konkurisali za podsticajna sredstva grada u protekle četiri godine.

Konkurs za dodelu podsticaja nabavku stoke traje do 31. avgusta obuhvata nabavku ženske teladi i junica, starosti od 2 do 31 meseca, odnosno koza i ovaca starosti do 24 meseca.

Za nabavljena goveda, koze i ovce predviđeni su podsticaji u visini od 70 odsto vrednosti, najviše do 120 hiljada za goveda, ili 100 hiljada za ovce i koze.

U okviru budžeta za stočarstvo u visini od 5 i po miliona dinara uključena je nabavka novih muzilica i laktofriza, odnosno opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka.

Pčelari imaju na raspolaganju milion dinara u budžeti i mogu ostvariti podsticaje za nabavku pčelarske opreme u visini do 40 hiljada dinara, ili 60 odsto vrednosti investicije.

Prijave se podnose do 31. avgusta.

Četvrti konkurs koji je raspisan odnosi se na regresiranje premija osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje.

Pravo na podsticajna sredstva u visini od 60 odsto plaćene premije ili najviše 40 hiljada dinara, proizvođači mogu ostvariti ukoliko su zaključili osiguranje u periodu od 15. oktobra prethodne godine do 15. oktobra 2021. godine. Mogu podneti više zahteva, na primer ukoliko poseduju ratarske, voćarke kulture, odnosno životinje, do maksimalnog iznosa od 40 hiljada dinara.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2021.

Pravo na podsticaje za sva četiri konkursa mogu ostvariti registrovani proizvođači koji imaju prebivalište i imovinu na teritoriji Grada Zaječara.

Piše: Saša Stamenković, dipl. ing. poljoprivrede za ekonomiku

Dodaj komentar