Društvo

Raspisan Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela u Zaječaru

foto: pixabay.com

Gradsko veće grada Zaječara u utorak 2. novembra raspisalo je javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Zaječara za 2022. godinu.

Predmet finansiranja obuhvata sledeće:

  • nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 6 kW i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva;
  • ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće,
  • opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove.

Domaćinstava (porodične kuće i stanovi) ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka.

Ukupna sredstva koje Grad zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije dodeljuje putem ovog poziva iznose za meru iz odeljka I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva 4.000.000,00 dinara, a za mere iz odeljka I. stav 1. tač 2. i 3. Javnog poziva 2.000.000,00 dinara.

Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva izuzev:

  • vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje;
  • vlasnika stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:

da je podnosilac prijave:

1) vlasnik objekta za koji podnosi prijavu i da je podnosilac prijave

vlasnik ili nosilac prava nad brojilom, ili

2) ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik objekta za koji se podnosi prijava, neophodno je da ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu i uz prijavu da podnese pisanu saglasnost vlasnika objekta overenu od strane javnog beležnika da se za objekat može podneti prijava;

da je priključen na distributivnu mrežu električne energije i da je na poslednjem računu za potprošnju električne energije registrovana potrošnja od minimum 30 kWh.;
državljanin Republike Srbije (Komisija za realizaciju mera energetske sanacije vrši uvid u podatke iz službene evidencije);
da je objekat legalan, odnosno da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

(1) dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,

(2) građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja

dozvole,

(3) građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili

(4) rešenje o ozakonjenju ili dokaz da je moguće ozakoniti objekat,

(5) upotrebna dozvola dobijena u redovnom postupku i u postupku legalizacije, ili

(6) izvod iz lista nepokretnosti u kom je vidljivo da je objekat legalan.

Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave.

Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika.

Više informacija na linku.

Dodaj komentar