Društvo

Radionica u Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru

ilustracija/pixabay.com
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

U Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru u okviru realizacije projekta Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumuniјa-Srbiјa pod nazivom: „Formiranje mreže za unapređenje zaštite životne sredine od zagađivača u prekograničnim oblastima“, planirano je održavanje prve radionice.

Organizator radionice biće Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, zajedno sa vodećim partnerom Univerzitetom Politehnika iz Temišvara, Rumunija. Radionica je najavljena za 29. avgust.

Program rada radionice uključiće sledeće aktivnosti:

9-9:30 Registracija učesnika

9:30-11 Radna sesija I:

  • Otvaranje radionice i pozdravne reči predstavnika Instituta u Boru i Univerziteta Politehnika u Temišvaru.
  • Predstavljanje domaćina Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor.
  • O projektu NETMIN, aktuelno stanje na projektu, očekivanja i dostignuća.

11:30-11:30 Pauza za kafu

11:30-13 Radna sesija II

  • Dogovor oko realizacije glavnih aktivnosti na projektu: definisanje lokacija i mesta i načina uzorkovanja, definisanje metoda analize uzoraka.
  • Pripremene aktivnosti za realizaciju zajedničke studije i dogovor o njenoj izradi sa uključivanjem potrebnih podataka o mogućoj kontaminaciji teškim metalima.

13-14 Ručak

14-16 Obilazak lokacija

16-17 Završna sesija

  • Završna razmatranja na osnovu pogledanih lokacija i dogovor o prikupljanju informacija o oblastima sa mogućom kontaminacijom sa teškim metalima, kao i uključivanju rezultata sa ove radionice u realizaciji zajedničke studije.

Dodaj komentar