fbpx
Društvo

Rad Saveta 3. Mesne zajednice već 10 meseci bojkotuju članovi vladajuće koalicije

Godinu dana nakon konstituisanja Saveta 3. Mesne zajednice „Karađorđev venac“ u Zaječaru od 15 legitimno izabranih članova svoj posao obavlja samo njih devet, dok je 6 članova Saveta, pripadnika koalicije Boška Ničića neaktivno već 10 meseci. Preostali članovi Saveta koalicije „Pobeda za naš grad – dr Nenad Ristović“ trude se da svoj posao obavljaju po Zakonu, iako svakodnevno nailaze na bojkot od strane pripadnika lokalne vlasti.

Ne deleći žitelje Mesne zajednice „Karađorđev venac“ po političkoj, verskoj ili etničkoj pripadnosti, legitimno izabrani članovi Saveta pomenute mesne zajednice sa liste „Koalicija za naš grad – dr Nenad Ristović“ već godinu dana sprovode brojne aktivnosti kojima omogućavaju minimum pristojnog i ugodnijeg života za svoje sugrađane.

Iako su sa puno elana i entuzijazna nakon konstituisanja 26. aprila 2018. godine krenuli sa radom, prema rečima predsednika MZ „Karađorđev venac“ Zorana Radomirovića, samo par meseci nakon toga, rad Saveta počelo je da bojkotuje 6 članova Saveta, predstavnici koalicije Boška Ničića „Naša kuča Zaječar“.

“ Kako proteklih 10 meseci u radu Saveta nisu učestvovali, jer se bez obzira na redovna, čak i lična pozivanja na sednice nisu odazivali, bili smo prinuđeni da im uputimo i zvanične dopise za njihovo izjašnjenje u vezi njihovog rada u Savetu. Na žalost do danas nismo dobili nikakav odgovor.

O pomenutoj situaciji 28. januara obavešteni su i Načelnik gradske uprave, predsenik Skupštine grada i gradski većnik zadužen za rad mesnih zajednica, ali ni od njih nikakv odgovor nismo dobili“, istakao je u obraćanju medijima predsednik MZ „Karađorđev venac“ Zoran Radomirović.

Zoran Radomirović, predsednik MZ „Karađorđev venac“

Prema njegovim rečima, rad saveta dodatno remeti i nepostojanje komunikacije između Saveta i nadležnih službi lokalne samouprave.

“ U nekoliko navrata od Gradske uprave tražili smo da nam pruži najelementarnija uputstva, obuke ili svaetovanja iz pravnog i finansijskog poslovanja Mesne zajednice kao pravnog lica, i uputstva kako i sa kim komunicirati u cilju zadovoljenja zajedničkih interesa iz svih oblasti koje bi Savet trebalo da obavlja.

Do danas po tom pitanju nismo dobili nikakv odgovor niti kakvu pomoć.

Činjenica je da očigledno mi ovde služimo samo da zadovoljimo neku pravnu formu“, istakao je Radomirović.

Prema njegovim rečima, 9 članova Saveta 3. Mesne zajednice ipak je svoj posao odrađivalo profesionalno: izradili su dugortočni Plan rad, komunicirali sa ljudima i predstavnicima malih, mikro i srednjih preduzeća. Sačinjavali su zakljujčke i u vidu zahteva i predloga dostavljali ih nadležnima u Gradskoj upravi.

I opet ništa!

Međutim i pored toga Radomirović naglašava da od žitelja svoje mesne zajednice članovi saveta neće odustati. Formirali su radne grupe za realizacijuj Plana rada sa postavljenom dinamikom, doneli su finansijski plan za 2019. godinu, usvojili završni račun, izradili Nacrt predloga Statuta Mesne zajednice na osnovu Zakona.

“ Rad Saveta mesne zajednice promovisali smo u medijima i preko društvenih mreža, dostavili smo predlog sportskih aktivnosti gradskom Sportskom savezu.

Održali smo tri zbora građana u naseljima Podliv, Šljivarski put i Pazarište i predloge i sugestije za rešavanje problema građani tih naselja predali lokalnoj samoupravi i gradskom većniku dalje na rešavanje“, istakao je Radomirović.

Kako na području 3. Mesne zajednice ima dosta nekategorisanih puteva i ulica, u zimskim mesecima one često bivaju zaboravljenje i neočišćene, pa veliki broj meštana biva odsečen od sveta. Zato su članovi Saveta 3. Mesne zajednice doneli Odluku o nabavci raonika za sneg koji bi u zimskim mesecima neko od meštana prikljujčio na traktor i samoinicijativno bi očistili prilaze u rubnim naseljima.

oš đura jakšić

Radomirović je istakao da je tokom protekle godine pokrenuto i na desetine inicijativa vezanih za ozelenjavanje dela prostora O.Š. „Đura Jakšić“, realizaciju programa ranog preduzetništva sa decom viših razreda osnovne škole, polrenuta je i inicijativa za uređivanjem puta na zaječarskoj Kraljevici za protivpožarne namene ali i razne rekreativne i sportske aktivnosti.

„Pokrenuli smo i inicijativu za postavljanjem autobuskih stajališta na putnim pravcima u Mesnoj zajednici gde ih nema, ali i za postavljanjem maršute kretanja autobusa sa redom vožnje, jer su građani neobavešteni.

Pokrenuta je inicijativa i za promenu sedišta 3. MZ, jer je zakup prostora istakao, ali što je najvažnije:

Pokrenuta je inicijativa za opoziv članova Saveta koji neprisustvuju sastancima više od 10 meseci“, zaključio je Radomirović.

Pomenuta Mesna zajednica na osnovu usvojenog finansijskog plana za 2018. godinu iz budžeta grada iskoristila je sredstva u iznosu od 405.000 dinara i to: 248.000 dinara za troškove zakupa prostora, 70.00 dinara za elektro usluge, 4.000 dinara za komunalne usluge, 7.000 za administrativni materijal, 22.000 za materijal u saobraćaju i 54.000 za novčane kazne i penale iz prethodnog perioda.

„Iako nam je finansijskim planom predviđeno da iz budžeta grada možemo iskoristiti sredstva u iznosu od 986.400 dinara, utrošili smo samo 41,05%.

Međutim, ako uzmemo u obzir da su troškovi za materijal u saobraćaju i novčane kazne i penali odnose na tužbu za neplaćene račune za gorivo iz prethodnog saziva, možemo konstatovati da smo iz budžeta iskoristili samo 33,35% planiranih sredstava“, istakao je Radomirović.

On je na kraju ponovio da će bez obzira na bojkot članova Saveta, naprednjaka, kao i rukovodstva Lokalne samouprave, Savet 3. Mesne zajednice nastaviti da radi u interesu građana kako bi dali svoj doprinos za njihov bolji život. Međutim, do kraja mandata trudiće se i da interese sugrađana nametnu donosiocima odluka, kako bi opravdali svoje postojanje.

1 komentar

  • a od koga ste i mogli d aocekujete neku pomoć? od boška ničića?baneta videnovića?zankova?đoše? pa to je jedna obična belosvetska bulumenta..nepismena i bahata..ali,tako nam i trebe..iste probleme ima i vratarnica,grlište,gradskovo,halovo,polako i velikom izvoru dolazi pamet u glavu,prlita pa i grljan…jedan po jedan..i vreme je da se banditi isteraju iz grada..svi to željno očekuju..

Dodaj komentar