fbpx
Društvo

Promocija Vojne akademije u Tehničkoj školi Zaječar

O mogućnostima pohođanja Vojne akademije, načinu konkurisanja, kao i o studijskim programima, odnosno uslovima studiranja koja ova institucija pruža, zaječarski maturanti bili su upoznati na prezentaciji Vojne akademije koja je bila održana u Tehničkoj školi u Zaječaru. Pored stručnog usavršavanja, kao i oficirskih diploma koji kadeti dobijaju završetkom akademije, kompeltne troškove studija snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Za upis u Vojnu Akademiju mogu se prijaviti kandidati koji su završili ili završavaju četvrogodišnju srednju školu. Prijemni ispit za Vojnu akademiju sastoji se od : ispita iz matematike, provere fizičkih sposobnosti, kao i psihološkim i zdravstvenih pregelda. Pored vojne obuke i oficirskog zvanja po zavšetku studija kadeti dobijaju i međunarodne sertifikate  iz engleskog jezika STANAG , kao i međunarodni sertifikat iz poznavanja rada na računaru (ECDL).

“Srednje stručne vojne škole raspisale su konkurs za 85 kandidata, Vojna akademija za 183 i Medicinski fakultet univeziteta odbrane za 25 kandidata. Svake godine imamo veliki broj prijavljenih kandidata što nam omogućava da izaberemo one najbolje . Da zainteresovani učesnici postanu kadeti potrebno je da ispune opšte i specifične uslove konkursa. Opšti uslovi da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište u Srbiji, kao i da nisu  krivično kažnjavani. Izjavio je  kapetan Željko Marinković, komandat Šeste klase kadetske brigade”

 

 

Kadeti tokom studija na vojnim školama dobijaju i mesečne plate u iznosu od 12 do 18 hiljada dinara,a iznos je prilagođen godini studija. Takođe kadetima je omogućena i obuka u vožnji za B i C katetogoriju.

Nina Milenković kadetkinja na drugoj godini Vojne akademije kaže da je ljubav prema vojnoj uniformi nosi iz porodice,kao i da prijemni za upis u Vojnu akademiju nije preterano težak, takođe napominje da je vojni poziv više od profesije i da  oblikuje život jednog mladog čoveka.

Njen kolega sa treće godine Ivan Mančev je objasnio svoje razloge za upis Vojne akademije.

“Mene je privukla pre svega ljubav prema vojsci, a kada sam upisao akademiju shvatio sam da je to visokoškolska ustanova na visokom obrazovnom nivou, i  prerporučujem svakom ko razmišlja o vojnom pozivu da upiše Vojnu akademiju  ”

Vojna akademija osnovana je 1850. godine i tokom godina neguje i razvija tadiciju i patriotizam u skladu sa maksimom “Čast je naša imovina”.

Ukoliko imate interesovanja da studje započente na nekim od smerova Vojne akademije, dodatne informacije možete pronaći na sajtu http://www.va.mod.gov.rs/.

Dodaj komentar