Društvo

Produžen rok za predaju zahteva za utovljenu junad

ilustracija/pixabay.com

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je kroz najnoviju izmenu Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS- CoV-2, promenilo rokove za predaju tovnih junadi, odnosno podnošenje zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Proizvođači, nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, prema najnovijoj izmeni uredbe, utovljenu junad, tešku najmanje 500 kilograma po grlu, mogu predavati registrovanim klanicama do 20. novembra (umesto 30. oktobra) ove godine, ukoliko podnesu zahtev Upravi za agrarna plaćanja do 25. novembra (prvobitni rok je bio 5. novemar) i tako ostvariti finansijsku podršku u iznosu od 20 hiljada dinara po grlu.

Uslov je i da na registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu grla provedu najmanje 120 dana i da budu isporučena registrovanoj klanici ili izvozniku. Prema uredbi stočari koji se bave tovom, a nisu u sistemu poreza na dodatu vrednost mogu podneti zahtev za najviše 100 grla.

Preduzetnici i fizička lica koja posluju u sistemu PDV-a, podnose zahtev za najviše 200 tovnih junadi. Za pravna lica koja u svom sastavu imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu podnositi zahtev za najviše 500 utovljenih grla.

Poljoprivredni proizvođači koji računaju na finansijsku podršku od 20 hiljada dinara po grlu, treba da pored zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku prilože račun ili otkupni blok, list o prodaji, otkupu, izdat od strane ovlašćenog izvoznika ili klanice, koji sadrži podatke o broju grla, njihovoj težini, identifikacione brojeve grla, odnosno otpremnicu sa datumom kada su grla predata klanici.

Pored toga, stočari dostavljaju i kopiju uverenja o zdravstvenom stanju životinja, zatim specfikaciju za tovna grla koja mora biti overena od klanice, ili lica koje se bavi izvozom stoke, kao i nadležnog veterinarskog inspektora.

Ono što je važno napomenuti je da stočari za jedno isto grlo mogu ostvariti ukupno 35 hiljada dinara, s obzirom na to da naredne godine u periodu od 1. februara do 31. jula mogu podneti zahtev u okviru redovnog postupka za ostvarivanje podsticaja za tov junadi.

Za isplatu finansijske podrške stočarima koji se bave tovom junadi, prema uredbi namenjeno je 236 miliona dinara, navodi se u saopštenju.

Dodaj komentar