Društvo

Prisutnost književnosti u medijima

FOTO: Pixabay.com
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Sa razvojem digitalnih medija i digitalne pismenosti, razvila se i sveprisutnost književnosti u sredstvima informisanja. Tako imamo ekranizovana književna dela, književna dela u PDF-u, ali i prepričana književna dela koja se koriste u velikoj meri za pisanje sastava, eseja i slično.

Koliko je koristan takav vid plasiranja kniževnosti u medijima i da li književnost kao takva treba da bude na takav način prisutna? Da li je problem plagijata postao veći pojavom interneta i kako naterati mališane da na časovima srpskog jezika i književnosti pokžu kako su čitanjem doživeli određeno književno delo?

Često na Facebook-u čitamo statuse koje je neko uzeo iz književnih dela. Bilo da je reč o jednoj jedinoj rečenici ili da se radi o pasusu, pa i celokupnom delu, takav način života književnosti u medijima nema onu svrhu koju bi književnost kao nauka trebalo da ima. Jer, kopiranjem tuđeg teksta činimo plagijat ako nismo naveli izvor, a gotovo niko to ne čini. Navođenje izvora podrazumeva tačan broj strane, godinu, izdavača i slično, a korisnici interneta samo prekopiraju tekst bez navođenja izvora.

Takođe, neko može i da promeni ili da parafrazira tekst i uzme ga kao svoj, kao svoje delo i svoju misao. Tu pismenost u medijima dolazi u prvi plan (kako smo nešto napisali, odakle smo preuzeli ili pozajmili, da li smo linkovali).

FOTO: Pixabay.com

Što se tiče ekranizovanih književnih dela, ona imaju edukativnu svrhu, ali i ovdee treba biti oprezan. Naime, ekranizovana dela ne bi trebalo da služe kao izvor iz koga će se na primer prepričati lektira, već treba da budu nadogradnja znanju koje smo stekli pročitavši knjigu. Književnost ima tu moć da neko delo posmatramo na razne načine, kao i da različito doživimo pročitano u odnosu na druge.

FOTO: Pixabay.com

Slično je i sa knjigama u PDF-u. One se lako mogu iskoristiti i plagirati. Treba, dakle, razvijati svest o tome i učiti o medijskoj pismenosti od malih nogu, kako bi se književnosti u medijima vratilo zasluženo mesto. Ona je tu da edukuje, produhovi, zabavi i razonodi, a uz pomoć medijski pismenog pojedinca, lako je preneti poruku.

Dodaj komentar