fbpx
Društvo

PRIJAVITE SE: 30. juna u zaječarskoj kasarni prijem za 53 nova profesionalna vojnika za rad u Zaječaru, Knjaževcu i Negotinu

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za prijem 53 profesionalna vojnika za upražnjena formacijska mesta na teritoriji Zaječara, Knjaževca i Negotina, i to 4 profesionalna vojnika za rad u okviru Komande za razvoj Timočke brigade i 49 profesionalnih vojnika u okviru 31. pešadijskog bataljona 3. brigade Kopnene vojske.

Na konferenciji za novinare major Marijan Stamenković ispred Komande za razvoj Timočke brigade istakao je da će u petak, 30. juna sva zainteresovana lica u periodu od 7 sati i 30 minuta do 10 časova moći na prijavnici u kasarni „Nikola Pašić“ u zaječaru da dođu i da se prijave, a istog dana nakon 10 časova ujutru vršiće se i fizička provera i opšti lekarski pregled prijavljenih kandidata.

U kasarni „Nikola Pašić“ u Zaječaru prijava se dobija, popunjava i podnosi 30. juna i to za sledeća radna mesta:


USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA:

Prema rečima majora Stamenkovića u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika, na određeno vreme, mogu biti primljeni državljani Republike Srbije, koji ispunjavaju sledeće uslove:

Opšti uslovi:

 1. da su punoletni;
 2. da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 3. da imaju propisano obrazovanje;
 4. da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su ranije bila u radnom odnosu u državnom
  organu);
 5. da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 6. da nisu stariji od 30 godina
 7. da su bezbednosno provereni i da nemaju bezbednosnih smetnji za prijem u
  profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 8. da su odslužili vojni rok sa oružjem.

IZBORNI POSTUPAK:

Major Stamenković je naglasio da je u Komandi za razvoj Timočke brigade formirana komisija koja će vršiti selekciju kandidata.

„Cilj Komisije je da nakon provere opštih uslova za rad kandidate provedu kroz jedan proces selekcije. Selekcija će se realizovati u tri dela.

U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti. Provera fizičke sposobnosti izvodi se na dan podnošenja prijave, a kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerka-šorc, majica (sopstveni izbor)

U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proce

U trećem delu, u trajanju od jednog do dva dana, kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni.“, istakao je major Stamenković.

On je naglasio da će rezultate prijavljenih kandidata utvrditi komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:

 1. završeni nivo školovanja-do 25 bodova (osnovna škola 5 bodova, srednja škola
  treći stepen 15 bodova, srednja škola 4. stepen ili viši nivo obrazovanja 25 bodova);
 2. provera fizičke sposobnosti-do 35 bodova (proizvod konačne ocene i broja 7);
 3. psihološka procena kandidata-do 40 bodova (proizvod konačne ocene psihološke procene i broja 8)

STATUS I NAPREDOVANJE PROFESIONALNIH VOJNIKA:

Major Stamenković istakao je da u Vojsci Srbije u skladu sa zakonom postoje 4 statusne kategorije vojnih lica: oficiri, podoficiri, civilna lica i profesionalni vojnici.

„Specifičnost profesionalnih vojnika je što se na osnovu ugovora o radu primaju u službu na određeno vreme (period od 6 meseci do 3 godine uz mogućnost produžetka ugovora  u zavisnosti od njihovih zalaganja i kvaliteta rada).

Što se napredovanja tiče, profesionalni vojnici na predlog nadležnih starešina mogu biti upućeni na LIDERSKI KURs i mogu tako promeniti svoj status tako što bivaju primljeni u službu prvog podoficirskog čina – čina vodnika i time dobijaju mogućnost rada pri vojsci na neodređeno vreme.

Drugi vid napredovanja je na osnovu INTERNOG KONKURSA, prilikom koga se prevode u kategoriju civilnog lica i trajno rešavaju pitanje zaposlenosti u Vojsci Srbije“, poručio je major Stamenković.

Odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu doneće nadležne starešine o čemu će pisanim putem biti obavešteni svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.

Više informacija o konkursu za za profesionalne vojnike na području Zaječara, Knjaževca i Bora možete dobiti  na sledeći broj telefona: 019/426-388 kao lično u komandi garnizona u Zaječaru, ili na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane i VS i na javnim glasilima Nacionalne službe za zapošljavanje.

Dodatne informacije o uslovima konkursa možete pronaći OVDE.

Prijavu za konkurs možete preuzeti OVDE.

Dok primer popunjene izjave možete preuzeti OVDE i OVDE.

 

 

 

Dodaj komentar