Društvo Izdvajamo

Prema izveštaju ZZJT „Timok“ u Zaječaru je od virusa Covid19 na dan 18. april obolelo 27 lica

Atlas Servis - 24h pomoć na putu
foto: ILUSTRACIJA - Pixabay
Z

avod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar objavio je izveštaj vezan za tok pandemije izazvane COVID-19 na teritoriji Borskog i Zaječarskog okruga na dan 18.04.2020. godine.  U Zaječaru je do 17. aprila  testirano 166 lica od kojih je 27 pozitivno a 123 negativno na korona virus.

  • Zaječar

Na teritoriji opštine Zaječar, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 166 lica od kojih je 27 pozitivno a 123 negativno na COVID-19. Za 16 lica rezultati testiranja nisu završeni.

Od ukupnog broja pzitivnih, njih 27, za dva lica je rađen kontrolni bris, koji je takođe pozitivan.

Prema aplikaciji za praćenje covida-19, koju je uspostavio RFZO, kod četiri lica iz naše opštine, koja su prebačena u zdravstvene ustanove u Nišu, kao pozitivna na covid-19, rađen je kontrolni bris i kod sve četiri osobe kontrolni bris je negativan.

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Zaječar – 390

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Zaječar – 127

Nema podataka o preminulim osobama.

  • Bor

Na teritoriji opštine Bor, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 331 lice od kojih je 75 pozitivno a 199 negativno na COVID-19. Za 57 lica rezultati testiranja nisu završeni.

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Bor – 228

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Bor – 220

Nema podataka o preminulim osobama.

  • Negotin

Na teritoriji opštine Negotin, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 100 lica od kojih je 6 pozitivno a 78 negativno na COVID-19. Za 16 lica rezultati testiranja nisu završeni.

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Negotin – 233

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Negotin – 36

Nema podataka o preminulim osobama.

  • Kladovo

Na teritoriji opštine Kladovo, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 109 lica od kojih je 15 pozitivno a 75 negativno na COVID-19. Za 19 lica rezultati testiranja nisu završeni.

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Kladovo – 103

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Kladovo – 83

Jedna osoba je preminula od posledica izazvanih Covidom-19.

  • Majdanpek

Na teritoriji opštine Majdanpek, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 26 lica od kojih je 1 pozitivno a 23 negativno na COVID-19. Za 2 lica rezultati testiranja nisu završeni.

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Majdanpek – 57

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Majdanpek – 18

Nema podataka o preminulim osobama.

  • Knjaževac

Na teritoriji opštine Knjaževac, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 119 lica od kojih je 19 pozitivno a 62 negativno na COVID-19. Za 38 lica rezultati testiranja nisu završeni.

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Knjaževac -78

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Knjaževac – 69

Nema podataka o preminulim osobama.

  • Boljevac

Na teritoriji opštine Boljevac, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 79 lica od kojih je 18 pozitivno a 48 negativno na COVID-19. Za 13 lice rezultati testiranja nisu završeni.

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Boljevac – 41

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Boljevac – 86

Nema podataka o preminulim osobama.

Izvor: ZZJZ „Timok“ Zaječar

Dodaj komentar