wikimedia.org

Istoričar umetnosti višeg muzeja u Knjaževcu, viši kustos Milena Micić Milošević održaće u utorak, 25. septembra u čitalištu zaječarske biblioteke predavanje na temu „Iz duhovnih riznica knjaževačkog kraja“.

Predavanje je zakazano za 17 sati i 30 minuta.

Msr Milena Milošević Micić, viši kustos istoričar umetnosti

Sistematizovala je umetničku zbirku muzeja.

Zadužena za odnose s javnošću i pedagoški rad.

U toku desetogodišnjeg rada u muzeju, inicirala je i bila jedan od realizatora brojnih edukativnih programa u muzeju poput: „Lepu stvar mami/dami na dar”, „Zavičajnog pojmovnika” koji se realizuje u saradnji sa Narodnom bibliotekom „Njegoš” iz Knjaževca, „Zavičajne škole knjaževačkog muzeja”, „Letnje zavičajne škole” i dr.

Autor je brojnih kreativnih radionica koje prate izložbene aktivnosti muzeja, kao i prezentacija i predavnja o zavičaju. Inicijator je i organizator obeležavanja „Dana evropske baštine“ i „Noći muzeja“ u Knjaževcu.

Priredila je samostalno ili u saradnji sa kolegama više izložbi: „Monpranas u Knjaževcu“, „Život u muzeju – ili par reči o konzervaciji“, „Iz duhovnih riznica knjaževačkog kraja“, „130 godina apotekarstva Timočke krajine“ i dr. Autor je brojnih tekstova za kataloge izložbi.

Objavljuje radove o Zavičajnom muzeju, kulturnoj istoriji i umetnosti knjaževačkog kraja.

Postavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here