Društvo

Poziv sportskim organizacijama da svoje godišnje programe za 2018. godinu dostave Sportskom savezu grada Zaječara najkasnije do 31. maja

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Sportski savez grada Zaječara  poziva sportske organizacije da svoje godišnje programe za 2018. godinu dostave Sportskom savezu grada Zaječara, na propisanom obrascu, u štampanoj i elektronskoj verziji , najkasnije do 31. maja 2017.godine, a sve u skladu sa Zakonom o sportu RS i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Zaječaru.

Sportske organizacije aplikacioni formular mogu preuzeti i sa sajta Sportskog saveza grada Zaječara, www.zajecarsport.rs.

Napomena: Dokumenta pristigla nakon predviđenog roka neće biti uzeta u razmatranje.

 

Dodaj komentar