fbpx
Sport

POZIV SPORTSKIM KLUBOVIMA SA TERITORIJE GRADA ZA DOSTAVLjANjE PROGRAMA ZA 2019. GODINU

Na osnovu Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Zaječaru, koje je usvojilo, na osnovu člana 138. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16) i člana 12. st. 4. Odluke o Gradskom veću br. 29/13, 31/13, 51/14, i 21/16, Gradsko veće grada Zaječara na sednici održanoj dana 12.januara 2017. potrebno je:

– dostaviti Obrazac 1 – PREDLOG GODIŠNjIH PROGRAMA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA KOJIMA SE ZADOVOLjAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA ZA 2019. GODINU.

Traženi obrazac 1 je potrebno dostaviti Sportskom savezu Grada Zaječara, do 20. aprila 2018. godine.

A isti možete preuzeti OVDE!

Dodaj komentar